Ympäristöekologian tutkimusryhmä

01.01.1970 -
Ympäristöekofysiologian tutkimus keskittyy ilmaston muutoksen vaikutusten ekologisten ja fysiologisten vasteiden selvittämiseen pohjoisissa kasveissa ja ekosysteemeissä. Viime vuosina olemme tutkineet kohoavan otsonipitoisuuden (O3), hiilidioksin (CO2), UV-B säteilyn ja lämpötilan vaikutuksia p...

Kasvibiologia

Tutkimusryhmä tutkii kasvien toimintaa ja vasteita ympäristön- ja ilmastonmuutokseen käyttäen ekofysiologian, molekyylibiologian ja metabolomiikan menetelmiä, sekä hyödyntää uusia spektrikuvantamistekniikoita biologisessa tutkimuksessa.

SHIFTMIRE

Projektissa selvitetään aapasoiden viimeaikaisia muutoksia kasvillisuudessa, hydrologiassa ja turvekerroksissa toistettujen tapaustutkimusten ja laajan 120 satunnaisotoksen avulla. Tapaustutkimukset tarjoavat yksityiskohtaista tutkimustietoa aapasoilla tapahtuneista muutoksista, jonka avulla kehi...

Eläinfysiologia

Eläimet ovat elinympäristössään jatkuvasti alttiina luonnollisille ja ihmisen aiheuttamille stressitekijöille, jotka vaikuttavat niiden elintoimintoihin molekyyleistä ja soluista aina yksilö- ja populaatiotasolle asti. Eläinfysiologian tutkimusryhmän tutkimuskohteena ovat ektotermisten (vaihtoläm...

Olli Sippula

Apulaisprofessori, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)