Maria Lankinen

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö