Saara Lind

Tutkijatohtori, Biogeochemistry Research Group

Biogeokemian tutkimusryhmä

Biogeokemian tutkimusryhmä (BGC) on profiloitunut tutkimaan miten ilmastonmuutos ja toisaalta muutokset maankäyttömuodoissa vaikuttavat biogeokemiallisiin kiertoihin ja ilmakehän kannalta tärkeiden kaasujen dynamiikkaan. Tutkimusryhmässämme tehdään tutkimusta hyvin erilaisissa mittakaavoissa, al...

FORBIO

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous

Kuopio Water Cluster -kehittämishanke

01.04.2019 - 31.03.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos