Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee vanhuspalvelujen organisointia ja johtamista ja ikääntyneiden hyvinvointia monitieteisesti sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Petri Karvinen

Tutkimuspäällikkö, Fysiikan ja matematiikan laitos

Tommi Itkonen

Laboratoriomestari, Fysiikan ja matematiikan laitos