Rajojen moniulotteisuus ja perinne

01.01.2022 - 31.12.2025
Koko nimi:
Rajojen moniulotteisuus ja perinne: Rajojen ulottuvuudet perinneaineistoissa monitieteisesti ja taiteellisesti tarkasteltuina

Hankkeessa tarkastellaan tutkimuksen ja taiteen keinoin rajojen moniäänisyyttä ja moniulotteisuutta perinteen näkökulmasta.