Plant resistance ecology

Tutkimusryhmä selvittää ilmaston muutoksen, kuten kohonneen lämpötilan ja UVB-säteilyn vaikutuksia puumaisiin kasveihin. Ensisijaisesti selvitetään kasvien kasvua ja kasvikemiallisia vasteita. Lisäksi tutkitaan kasvien sisältämiä bioaktiivisia aineita ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia.