Agnès Brosset

Nuorempi tutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Anna Lähde

Akatemiatutkija, Fine Particle and Aerosol Technology Laboratory (FINE)

Iman Zarei

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Kwok Ng

Yliopistotutkija, Erityispedagogiikka