Etäjohtaminen digitaalisen viestinnän avulla

01.09.2021 - 31.08.2026
Tutkimusprojektissa tarkastellaan etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla liike-elämän kontekstissa, keskittyen erityisesti ylimpään johtoon IT-alan yrityksissä. Etäjohtajien viestintään liittyviä strategioita ja käytänteitä sekä heidän digitaalista vuorovaikutusosaamistaan tutkitaan Suomess...

Vastaranta Research Syndicate

Vastaranta Research Syndicate (VRS) on itse-organisoituva itsenäisten tutkijoiden joukko, joilla on yhteisiä tieteellisiä mielenkiinnon kohteita. Me pyrimme viihtymään työssämme, käyttää aikamme hyvien asioiden edistämiseen ja pelastaa maailma samalla kun meillä on hauskaa.

Lean Work Gender (LeWoGe)

Hankkeessa tutkitaan lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä.