Anna Kinnunen

Yliopisto-opettaja, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Anna Kårlund

Tutkijatohtori, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Anu Puusa

Professori, Kauppatieteiden laitos

Biodiversiteettikoulutusverkosto

Itä-Suomen, Helsingin, Oulun, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteinen hanke kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston kehittämiseksi.

Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.