Oili Kohonen

Yliopisto-opettaja, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Timo Kumlin

Koordinaattori, Ympäristö- ja biotieteiden laitos