Agnès Brosset

Nuorempi tutkija, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Elina Arminen

Yliopistonlehtori, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Irene Taipale

Nuorempi tutkija, Vieraat kielet ja käännöstiede

Kansakunnan tarinat

Useat esimerkit Euroopan lähimenneisyydestä todentavat historian käytön voiman erilaisissa ryhmien välisissä konflikteissa. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan projektissa ”Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa” tarkastellaan sosiaa...

Karjalankieliset rajalla

Päättynyt. 01.06.2016 - 26.02.2021
Teemana on karjalankielisyys yhteisöjen ja identiteettien aineksena Suomessa ja Venäjällä. Raja merkitsee siis karjalaisten yhteisöjen välisiä rajoja sekä valtiollisia että murrealueisiin liittyviä eroja. Karjalankielisiä tarkastellaan suhteessa uskontoon, musiikkiin, paikallistasoon ja lähikieli...