Filosofian tutkimus- ja opetusryhmä

01.01.2021 -
Itä-Suomen yliopistossa filosofian oppiaine on yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa kahdella eri laitoksella, oikeustieteissä ja yhteiskuntatieteissä. Oppiaine toimii kummallakin kampuksella.
Oppiaineen kolme yliopistonlehtoria vastaavat filosofian opetuksesta koko yliopisto...

Ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkosto

Itä-Suomen yliopiston ihmistieteellisen eläintutkimuksen verkostolaiset (It-et verkosto) tutkivat monitieteisesti ihmisen ja eläinten välistä suhdetta ja eläinten asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Kasvavan kiinnostuksen taustalla ovat muutokset eläinten ja ihmisten välisissä suhteissa sekä e...

Jukka Sihvonen

Yliopisto-opettaja, Historia- ja maantieteiden laitos

Kati Parppei

Yliopistonlehtori, Historia- ja maantieteiden laitos

Mari Berg

Suunnittelija, Jatkuvan oppimisen keskus

OpenBio

Digicampus-hankkeen alahanke, työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta tukevan sekä biotalouden koulutusta palvelevan pedagogiikan ja OpenBIO-ympäristön rakentuminen.T1. Kehittää laaja-alaisia oppimis-, osaamis- ja opetusverkostoja, jotka tukevat yliopistojen, korkeakoulujen ja asiantuntijayhtei...