Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä?

01.09.2020 - 31.08.2024
Tässä tutkimusprojektissa tarkastellaan, kuinka kognitiiviset kyvyt, luonteenpiirteet ja sosioekonominen tausta ennustavat yksilöiden riskinottoa ja pelikäytöstä rahapelimarkkinoilla. Tutkimuksissa hyödynnetään ainutlaatuista aineistoa, jossa yhdistyvät rekisteriaineisto suomalaisten sosioekonomi...