Kaisa Viinikka

Päätoiminen tuntiopettaja, Vuosiluokat 7-9 ja lukio

Kansakunnan tarinat

Useat esimerkit Euroopan lähimenneisyydestä todentavat historian käytön voiman erilaisissa ryhmien välisissä konflikteissa. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan projektissa ”Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa” tarkastellaan sosiaa...

Laura Hirsto

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

LogoLab II -hanke (EAKR)

01.03.2022 - 31.08.2023
Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II (LogoLab II) -hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää logopedian simulaatiotilaa ja puheentutkimuksen laboratoriota kohti monitieteistä tutkimus- ja innovaatiokeskusta.

Markku Niemivirta

Professori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto