Laskentatoimi ja rahoitus

Teemme kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta rahoituksen, ulkoisen laskentatoimen, tilintarkastuksen ja johdon laskentatoimen osa-alueilla.

Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet (SUSTIMA), 2020-2021

01.05.2020 - 31.12.2021
Suomalaisen sovittelun tila ja mahdollisuudet (SUSTIMA) tutkii suomalaisen sovittelukenttän ja erilaisten sovittelun muotojen nykytilaa ja sovittelujärjestelmän kehittämistarpeita. Hanketta rahoittaa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta VN TEAS 2020-2021

Enerve – Energiatehokas vedenpoisto

01.01.2021 - 31.12.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja).