Nollatutkijat

Ryhmämme tutkii kriittisesti suomalaista yliopistoa ja erityisesti uuden yliopistolain vaikutusta yliopistolaitokseen, siinä toimiviin henkilöihin ja valtarakenteisiin. Lisäksi olemme kiinnostuneita, miten uudistukset ovat vaikuttaneet tutkijan työhön, työn ja tutkimuskohteiden määrittelyyn: mitä...

Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta (I-Factor) -hanke

Päättynyt. 01.10.2018 - 30.06.2020
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta -hankkeen keskiössä on Itä-Suomen elinkeinoelämän kehittäminen siten, että opiskelijoiden ja tutkijoiden inhimillinen pääoma saadaan elinkeinoelämän käyttöön

ProPSI

01.01.2016 -
Tutkimusryhmä ProPSI analysoi asoimistulkkien ammatillisen aseman jännitteitä ja etsii ymmärrystä ammattimaisen tulkkauksen haasteista tulkkaustilanteissa ja kotouttamistyössä.

HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR)

01.09.2019 - 31.08.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke pyrkii parantamaan humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Han...

Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

Spatia on Itä-Suomen yliopistossa toimiva soveltavaan tutkimukseen, arviointeihin ja aluekehittämiseen erikoistunut yksikkö.  Teemme asiakkaillemme tutkimuksia ja selvityksiä sekä tuotamme asiantuntijapalveluja valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen kehitystyön tarpeisiin. Lisäksi osallistu...

Lean Work Gender (LeWoGe)

Hankkeessa tutkitaan lean-tuotantomallia ja sen soveltamisen vaikutuksia julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelutyössä.

Sanna Väisänen

Tutkijatohtori, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto