Vesitutkimus

Tieteeseen perustuvaa vesivarojen ja -ympäristön kestävää käyttöä

Vesioikeuden tutkimusryhmä

01.08.2014 -
Vesioikeuden tutkimus kansainvälisellä, EU:n ja Suomen tasolla. Tutkimusta lävistävinä teemoina ovat vesivarojen kestävä käyttö ja suojelu, vesien tila, tulvat, kala-asiat, vesivarojen yhdennetty hallinta, kansainvälinen vesiyhteistyö, vesiturvallisuus sekä veden, energian ja ruoan sääntelylliset...

Innovatiiviset vesiensuojelumenetelmät

01.06.2018 - 01.03.2022
Ryhmällä on menossa kaksi tutkimushanketta:

+ Biohiili, kiertotalous ja metsätalouden vesistöhaittojen torjunta, Marjatta ja Eino Kollin säätiö 2018-2021 (PI Marjo Palviainen, HY)

+ Biohiili- uusi vesiensuojelumenetelmä happamille sulfaattimaille, Maa- ja vesiteknii...

Vesikemian ja mikrobiologian tutkimusryhmä

Vesikemian ja –mikrobiologian tutkimusryhmän tavoitteena on kehittää uudenaikaisia ratkaisuja veden kemiallisen ja hygieenisen laadun parantamiseksi sekä lisätä veden kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Keskitymme tutkimuksessa ja opetuksessa vesikemiaan, talousveden ja jäteveden puhd...

The research group of Aquatic Ecology and Behavioural Ecology

01.01.2010 -
Akvaattisen ekologian ja käyttäytymisekologian tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopistossa Ympäristö- ja biotieteiden laitoksella sekä Joensuun että Kuopion kampuksella. Ryhmän kiinnostuksen aiheet sivuavat laaja-alaisesti ja monitieteisesti vesibiologiaa, vesiekologiaa, evolutiivista ekologiaa ...

Kuopio Water Cluster -investointihanke

01.04.2019 - 31.03.2022
Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos