ALL-YOUTH – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Tutkimusryhmän kuvaus

bcc73433f10b7b53858e311085575207_researchgroup_file

Teppo Hujala, Nina Tokola, Antti Erkkilä ja Irmeli Mustalahti

ALL-YOUTH on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen ja biotalouden näkökulmista.

Hankkeessa on viisi osatutkimusta:

ALL-YOUTH – Kohti yhdenvertaista nuoruutta (Johtaja, Prof. Reetta Toivanen ja työryhmä, Helsingin yliopisto) vastaa koko hankkeen johtamisen ja koordinoinnin sekä toimenpiteiden seurannan ja analysoinnin lisäksi yhdenvertaisten ja esteettömien tilojen tutkimuksesta sekä hankkeen opiskelijaklinikoiden toteutuksesta.

ALL-YOUTH – Unelmista niiden toteuttamiseen (Prof. Päivi Honkatukia ja työryhmä, Tampereen yliopisto). Työryhmä kuuntelee ja analysoi nuorten toiveita ja unelmia kestävän hyvinvoinnin, kasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumisesta. Yhdessä muiden osatutkimusten kanssa Unelmista niiden toteuttamiseen -osatutkimus tekee innovatiivista tutkimusta sekä kehittää inklusiivisia yhdessä tekemisen käytäntöjä, jotta kaikki nuoret voisivat osallistua yhteiskunnallisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen.

ALL-YOUTH – Kohti digitaalisia ratkaisuja (Varajohtaja, Prof. Kaisa Väänänen ja työryhmä, Tampereen teknillinen yliopisto) tutkii ja kehittää yhdessä nuorten kanssa nuorille suunnattuja innovatiivisia digitaalisia malleja ja palveluita, jotka edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta, yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua.

ALL-YOUTH – Oikeudellisten esteiden ratkaisut (Prof. Jukka Viljanen ja työryhmä, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu). Työryhmä analysoi, miten nykyinen oikeudellinen sääntely ja institutionaaliset olosuhteet vaikuttavat nuorten luottamukseen, turhautumiseen ja osallistumiseen yhteiskunnassa, sekä antaa suosituksia, miten osallistumisen esteitä voidaan vähentää nuorten luottamuksen ja kestävän kasvun lisäämiseksi.

ALL-YOUTH – Kestävää hyvinvointia luomassa (Prof. Irmeli Mustalahti ja työryhmä, Itä-Suomen yliopisto) tutkii ja testaa osallistavan toimintatutkimuksen menetelmin nuorten kanssa muissa osatutkimuksissa luotuja ratkaisuja, jakaa tietoa konsortion, partnereiden ja sidosryhmien kesken, sekä etsii ratkaisuja, miten nuoret voisivat tukea kestävän kehityksen tavoitteita, ja mitkä ovat heidän työllistymismahdollisuutensa esimerkiksi biotalouden parissa. Toimintatutkimuksella pyritään ”elävän tiedon” haltuunottoon ja juurruttamiseen – tiedon, josta on hyötyä sekä nuorisoyhteisöjen tiedon ja toiminnan tarpeisiin sekä tutkijoille ja sitä kautta laajemmin yhteiskunnassa.

Yhteistyökumppanimme
Allianssi
ENO verkkokoulu
ESCR, Centre of Climate Change, Economics and Policy, University of Leeds
Etämetsäomistajien liitto
Finland University
Ihmisoikeusliitto
IES, Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussel
InFER, Institute of Forest, Environmental and Natural Resource Policy, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Joensuun kaupunki
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni
Maa- ja metsätalousministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oikeusministeriö
Paiholan vastaanottokeskus (SPR)
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Suomen 4H-liitto
Suomen metsäkeskus
Tampereen kaupunki
York College, City University of New York

Tutkimusryhmän sivut

Ryhmän jäsenet - UEF