Alueellinen SOTE AI hub

Päättynyt. 01.01.2019 - 30.09.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Alueellinen SOTE AI hub rahoittajan logo Alueellinen SOTE AI hub rahoittajan logo Alueellinen SOTE AI hub rahoittajan logo

Pohjois-Savon AI -Hub -konseptin tavoitteena on luoda Pohjois-Savoon tehokas toimintatapamalli edistämään uusien (disruptiivisten) teknologioiden käyttöönottoa. Painotuksena on datan määrän laajentaminen ja sen älykäs käyttö. Hanke hyödyttää etenkin terveysdataa ja datan tutkimustyökaluja tarvitsevia yrityksiä ja muita toimijoita.
Tavoitteena on 1) tuottaa uutta tietoa siitä, kuinka eri SOTE-toimijat voivat tehdä tekoälytuettuja ratkaisuja maakunta-, kunta- ja yksilö- sekä yritystasolla. Lisäksi selvitetään kuinka tekoälypohjaisilla tekniikoilla voidaan tehostaa SOTE-alan toimijoiden datojen sekä biopankkidatan analysointia ja 2) tuoda yhteen informaatiota useammasta lähteestä ml. valtakunnalliset rekisterit ja avoimet datat (kuten liikenne- ja ympäristöaltistetiedot). Hankkeessa selvitetään lisäksi 3) terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän avoimen datan liittämistä muuhun tietoaltaassa olevaan dataan. Esimerkkinä avoimesta datasta voi olla saatavilla oleva ympäristödata. Lisäksi selvitetään miten henkilökohtaista terveysdataa voidaan kerätä ja analysoida. Hankkeessa on tavoitteena myös aktivoida alueen yrityksiä mukaan hyödyntämään tekoälyä omissa SOTE-alan liiketoimintaprosesseissa ja -tuotteissa.
Mukana ovat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu (osatoteuttaja) sekä rinnakkaishankkeen AI-HUB keski-Suomi -kautta Jyväskylän yliopisto.
Tutkimuksen ja koulutuksen näkökulmasta tavoitteena on myös vaadittavien osaamisten ja kyvykkyyksien sekä tarvittavien kumppanuusverkostojen synnyttäminen. Suunnittelun lähtökohtana on yrityskentän ja liiketoiminnan tarpeet. Hankkeen alusta lähtien alueen yritysten valmiutta hyödyntää AI-teknologiaa vahvistetaan kutsumalla yritykset kuukausittain tilaisuuksiin, joissa AI:n uusia mahdollisuuksia esitellään sekä käydään läpi uusia käyttökohteita.
Toiminta tulee olemaan valitun profiilin/teeman kansallisen hyödyntämisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lähtökohdista suunniteltua.
Kahden rinnakkaisen alueellisen AI-Hub -konseptin tavoitteena on luoda Kuopio-Jyväskylä -akselille tehokas toimintatapamalli edistämään uusien (disruptiivisten) teknologioiden ja toiminta-alustojen käyttöönottoa.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.01.2019 - 30.09.2021

Ryhmän jäsenet - UEF