Tarkenna hakuasi

Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, investointihanke profiilikuva

Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, investointihanke

Projekti
Päättynyt 01.08.2021 - 31.08.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, investointihanke rahoittajan logo Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, investointihanke rahoittajan logo Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, investointihanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

TAVOITTEET
Projektin tavoitteena on perustaa kansalliset ja kansainväliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä tutkimus-, kehitys ja innovaatioympäristö (SmartSleeb Lab), joka soveltuu unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen standardoiduissa olosuhteissa. Kärkitavoitteena on tuottaa avoimia, laajoja ja laadukkaita data-aineistoja, joita hyödynnetään maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. SmartSleep Lab soveltuu terveysteknologioiden, antureiden, laitteistojen ja ohjelmistojen kehitykseen, testaukseen ja validointiin sekä monialaiseen korkeakouluopetukseen. SmartSleep Lab mahdollistaa uusien mittaus- ja analyysiratkaisujen kliinisen arvioinnin ja validoinnin osana lääkintälaitestandardien ja hyväksyttämisprosessien mukaisia testauksia. Hanke tähtää alueellisen yhteistyön tehostamiseen terveysteemaisten hankkeiden, organisaatioiden (Savonia, VTT, KYS, UEF) ja yritysten välillä nivoutuen Kuopio Health-innovaatioekosysteemiin ja Kuopio Living Lab konseptiin.

TOIMENPITEET
Hankkeen investointiosassa kilpailutetaan laitetoimittajat, tilataan laitteistot ja rakennetaan Itä-Suomen yliopiston entiseltä koe-eläinkeskukselta vapautuviin tiloihin (Canthia-rakennus) kansalliset ja kansainväliset laatu- ja turvallisuusstandardit (SFS-EN ISO 17025:2017, SFS-EN ISO 17011:2017) täyttävä unilaboratorio ja lääkinnällisten laitteiden testaustila. Laboratoriotiloista rakennetaan kiinteä osa Itä-Suomen yliopiston toimintaa. Investointihankkeen toimenpiteet toteutetaan seuraavassa järjestyksessä:

1) Laitetoimittajien kilpailutus ja laboratorion turvallisuussuunnitelmat
2) Laitehankinnat ja rakennustyöt
3) Laitteistojen asennus
4) Käyttöönottomittaukset

Hanke tähtää paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen laadukkaan laboratorioympäristön perustamisella.

TULOKSET
SmartSleep Lab TKI-ympäristö tulee olemaan ainut Suomessa sijaitseva, avoimen tieteen periaatteisiin perustuva kliinisen potilastyön ulkopuolinen unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen erikoistunut yksikkö. Laboratorio vahvistaa Savilahden kampuksen terveysteknologiakeskittymää sekä mahdollistaa alueen toimijoille teknologiaratkaisuiden testaamisen autenttisessa, kliinistä ympäristöä vastaavassa laboratorioympäristössä. Laboratorion käyttötarkoitus tulee olemaan vahvasti TKI-painotteinen, joka uutena innovaatioalustana mahdollistaa rohkeat avaukset ja uudet kehitysideat. TKI-ympäristö saatetaan osaksi UEF:n ja Savonian opetustarjontaa sekä UEF:n tohtorikoulutusta, joka edesauttaa valmistuvien henkilöiden siirtymää elinkeinoelämän palvelukseen. Hankkeen aikana kehitetyt palvelukonseptit ja alueelliset testausketjut juurrutetaan osaksi pysyvää toimintaa. Hankkeen jälkeen SmartSleep Lab jatkaa toimintaansa sertifioituna ja FINAS-akkreditoituna palveluntarjoajana. Hanke vahvistaa merkittävästi Pohjois- Savon maakunnallista erityisosaamista ja edesauttaa alueen yritysten TKI-toimintaa, akateemista tutkimusta ja monialaista opetusta.