Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, kehityshanke profiilikuva

Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, kehityshanke

Projekti
Päättynyt 01.08.2021 - 31.08.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, kehityshanke rahoittajan logo Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, kehityshanke rahoittajan logo Älykkäiden lääkinnällisten laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden TKI- ja opetusympäristö (SmartSleep Lab) – avoimella uni- ja terveysdatalla kohti nopeaa alueellista kasvua, kehityshanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

TAVOITTEET
Projektin tavoitteena on perustaa kansalliset ja kansainväliset laatu- ja turvallisuusvaatimukset täyttävä tutkimus-, kehitys ja innovaatioympäristö (SmartSleeb Lab), joka soveltuu unen, vireystilan ja fysiologisten signaalien mittaamiseen standardoiduissa olosuhteissa. Kärkitavoitteena on tuottaa avoimia, laajoja ja laadukkaita data-aineistoja, joita hyödynnetään maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. SmartSleep Lab soveltuu terveysteknologioiden, antureiden, laitteistojen ja ohjelmistojen kehitykseen, testaukseen ja validointiin sekä monialaiseen korkeakouluopetukseen. SmartSleep Lab mahdollistaa uusien mittaus- ja analyysiratkaisujen kliinisen arvioinnin ja validoinnin osana lääkintälaitestandardien ja hyväksyttämisprosessien mukaisia testauksia. Hanke tähtää alueellisen yhteistyön tehostamiseen terveysteemaisten hankkeiden, organisaatioiden (Savonia, VTT, KYS, UEF) ja yritysten välillä nivoutuen Kuopio Health-innovaatioekosysteemiin ja Kuopio Living Lab konseptiin.

TOIMENPITEET
Kehityshankkeessa muodostetaan SmartSleep Lab TKI-ympäristölle palvelutoimintakonsepti, yhdistetään se osaksi paikallista terveysteknologia-alan tuotteiden testausketjua, laboratorio sertifioidaan ja akkreditoidaan sekä suoritetaan pilottikoesarjoja. Toteutettavat toimenpiteet:

1) SmartSleep Lab-palvelukonseptin muodostaminen yhdessä Kuopio Living Lab-toimijoiden ja Kuopio Health- ekosysteemin kanssa
2) Testausketjun perustaminen (erityishuomio EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR 2017/745) Clinical Evaluation Report-näkökulmassa) yhdessä yritysten, KYS:n, VTT:n ja Savonia EMC-laboratorion kanssa
3) Laboratorion sertifiointi ja FINAS-akkreditointi kansainväliset laatu-, puolueettomuus- ja yhdenmukaisuusvaatimukset täyttäen (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17011), hankkeen jälkeisten uusien yhteishankkeiden ja opetuksen suunnittelu sekä toiminnan juurruttaminen pysyväksi toiminnaksi
4) Kliinisen arvioinnin käytännön toteutus yrityspiloteilla
5) Ajoterveys-pilotti yhteistyössä KYS Ajopolin kanssa

Hanke tähtää paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehitykseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen, perustuen korkeimpiin eettisiin standardeihin tasa-arvo ja ihmisoikeudet huomioiden.

TULOKSET
Kansallisesti uniikki avoimen tieteen periaatteisiin nojaava SmartSleep Lab vahvistaa Savilahden terveysteknologiakeskittymää sekä mahdollistaa alueen toimijoille teknologiaratkaisuiden testaamisen autenttisessa, kliinistä ympäristöä vastaavassa infrastruktuurissa. TKI-ympäristö saatetaan osaksi UEF:n ja Savonian opetustarjontaa sekä UEF:n tohtorikoulutusta, joka edesauttaa valmistuvien henkilöiden siirtymää elinkeinoelämän palvelukseen. Hankkeen aikana kehitetyt palvelukonseptit ja alueelliset testausketjut juurrutetaan osaksi pysyvää toimintaa. Hankkeen jälkeen SmartSleep Lab jatkaa toimintaansa sertifioituna ja akkreditoituna palveluntarjoajana, mikä vahvistaa merkittävästi Pohjois-Savon maakunnallista erityisosaamista.