Tarkenna hakuasi

BIOBM Born globals -yritysten liiketoimintamallit metsään pohjautuvassa biotaloudessa profiilikuva

BIOBM Born globals -yritysten liiketoimintamallit metsään pohjautuvassa biotaloudessa

Projekti
Päättynyt 01.01.2017 - 31.12.2021
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkitaan born globals- yritysten liiketoimintamalleja metsään pohjautuvassa biotaloudessa. Hanke haastaa metsätoimialan perinteisen ajattelun ja tarkastelee uusia biotaloustuotteita ja -ratkaisuja tarjoavia yrityksiä, jotka suuntaavat verkottuneille globaaleille markkinoille uudenlaisten kanavien kautta.

Johtajat

Kehittyvä biotalous vaatii ajattelutavan muutosta pois perinteisestä lineaarisesta arvonluonnista kohti monimutkaisempaa toimialarajat ja maiden rajat ylittävää verkottunutta arvonluontia. Tämänhetkinen biotalouden tutkimus (varsinkin biomassaresurssiin liittyvä) näkee biotalouden teollisuuden tai talouden sektorina. Usein laajempi sosio-taloudellinen muutos jää kuitenkin tutkimuksen ulkopuolelle ja perinteiset sektorirajat on vaikea ylittää. Biotalous määritellään monilla tavoilla riippuen maakohtaisista resursseista ja kyvykkyyksistä sekä kansallisista politiikkasuosituksista. Suomessa biotalous on vahvasti yhteydessä metsätoimialaan sekä metsäperusteisiin resursseihin.

Tutkimuksessamme haastamme sektoriperusteisen ajattelutavan ja omaksumme näkökulman, jossa innovatiiviset yritykset tarjoavat uusia tuotteita, ratkaisuja ja kanavia kehittyvässä biotaloudessa.

Yhtäältä tutkimme born globals -yrityksiä perinteisen metsätoimialan ulkopuolelta ja etsimme merkkejä nousevista uusista toimialarajat ylittävistä liiketoimintamalleista ja verkostoista biotalouteen liittyvillä aloilla. Tätä kutsumme Outside-in -näkökulmaksi.

Toisaalta analysoimme vakiintuneiden metsätoimialan yrityksiä ja niiden arvoverkkoja biotuotelaitosten ympärillä, jotka tarttuvat biotaloudesta nouseviin mahdollisuuksiin. Tätä kutsumme Inside-out -näkökulmaksi.

Poikkitieteellinen tutkimusryhmämme koostuu kansainvälisen liiketalouden ja metsätieteiden tutkijoista. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia osana BioFuture2025 -akatemiaohjelmaa.

Avainsanat