BIOSCOPE - Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa profiilikuva

BIOSCOPE - Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa

Projekti
01.10.2020 - 31.05.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

BIOSCOPE - Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa rahoittajan logo BIOSCOPE - Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa rahoittajan logo BIOSCOPE - Tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja), Luonnonvarakeskus ja European Forest Institute

BIOSCOPE -hankkeessa kasvatetaan Pohjois–Karjalan aluetaloutta kohtauttamalla uudella tavalla tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä.

Hankkeessa kehitettävän, uuden kohtauttamismallin avulla yritykset, tutkijat ja opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yhteiseen arvonluontiin niin, että kaikille kaikille osapuolille saadaan tuotettua merkittävää lisähyötyä heidän omilla osa-alueillaan (esim. uusi liiketoiminta, vaikuttavampi tutkimus, opiskelijoiden valmiudet ja parempi liikkuvuus).

Kohtauttaminen jäsentyy kolmen kohtauttamisalueen alle. Alueet ovat:

  1. biotalouden markkinoiden ennakointi,
  2. liiketoiminnan kehittäminen ja
  3. kansainvälisen osaamisen ja kansainvälisten verkostojen parantaminen.

Hankkeen tavoitteena on löytää parhaiten nykyiseen – digitalisoituneeseen ja verkottuneeseen – liiketoimintaympäristöön sopivat kohtauttamismenetelmät ja prosessit alueen toimijoiden käyttöön. Systeemisenä tavoitteena on siirtyä lineaarisesta tutkimuksen ja osaamisen jalkauttamismallista verkottuneeseen innovaatiomalliin.

Hankkeen tuloksena syntyy uudenlainen – pysyvä, alati kehittyvä ja verkottunut – innovaatiomalli Pohjois-Karjalan metsäbiotalouden kasvun moottoriksi. Toiminnan konkretisoimiseksi hanke tuottaa ns. kohtauttamistarjottimen, jolta poimitaan kuhunkin tarpeeseen sopiva toimintatapa. Alustavasti tarjottimelle on aseteltu (1) ennakoinnin osalta esim. heikkojen signaalien kartoitus, ennakointityöpajat, ennakointitulosten peilaaminen alueen yrityksille, uusilla markkinoilla tehtävä ennakointi- ja T&K&I -työ; (2) liiketoiminnan kehittämisen osalta esim. liiketoimintatutkimusten yhteinen ideointi ja niihin liittyvä hankkeistaminen, tapaustutkimukset, innovaatioleirit ym. innovaatioalustat, ja (3) kansainvälinen osaamisen ja verkostojen osalta esim. työelämätutorit, kulttuuri- ja kielisparraus, yritysten ongelmien tuominen kursseille ratkottavaksi sekä yritysten kutsuminen puhumaan kursseille.

Hankkeen tehtävä on selvittää, kuinka näiden keinojen ja mahdollisten muiden – mm. hankkeessa mukana toimivien yritysten tunnistamien – keinojen käyttö organisoidaan jatkuvaksi, systemaattiseksi, vaikuttavaksi ja tehokkaaksi toiminnaksi.

​Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni sekä Euroopan aluekehitysrahasto.

 

Yhteistyö

Avainsanat