BlackGreen - Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma

01.11.2020 - 28.02.2023

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

BlackGreen - Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma rahoittajan logo BlackGreen - Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma rahoittajan logo BlackGreen - Pohjois-Karjalan biohiiliohjelma rahoittajan logo

BlackGreen TKI-ohjelma tuottaa uutta ja jalostaa olemassa olevaa biohiilitietoa Pohjois-Karjalan ja Suomen biotaloussektorin käyttöön. Pohjois-Karjalasta on muodostumassa merkittävä modernin reaktiivisen hiilen tuotantokeskittymä. Biohiili on moderni reaktiivinen hiili, jolle on nopeasti laajan mittakaavan kysyntää energian tuotannossa, jossa uusiutuvalla puuperäisellä polttoaineella korvataan fossiilista polttoainetta kivihiiltä polttavissa energialaitoksissa. Myös teräksen tuotannossa on biohiilelle suuren volyymin käyttöpotentiaali. Pidemmälle jalostettu biohiili on korkean lisäarvon tuote, jolla on monia käyttösovelluksia esimerkiksi suodatuksessa, puhdistuksessa, kompostoinnissa, maanparannuksessa, hiilidioksidin varastoinnissa, biokaasun tuotannossa eläinten ravitsemuksessa ja esim. lääkinnässä. BlackGreen-ohjelma tuottaa tietoa tuotteista, markkinoista, valmistuksen prosesseista ja kestävyydestä sekä raaka-aineen ja tuotteiden logistiikasta. Lisäksi hanke viestii tehokkaasti kehitystyöstä ja biohiilen mahdollisuuksista. Hanke toteutetaan Luken johdolla ja mukana ovat myös UEF, Karelia AMK ja Business Joensuu, jotka kaikki toteuttavat hanketta merkittävällä panoksella vahvuuksiinsa keskittyen.

Ajanjakso

01.11.2020 - 28.02.2023

Ryhmän jäsenet - UEF