Crafts ID

01.01.2020 - 31.12.2021

Käsityöyrittäjän avain menestykseen - Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Tavoitteenamme on auttaa käsityöyrittäjiä menestymään. Tarjoamme käsityöyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa ja kansainvälistyä järjestämällä laadukasta koulutusta. Luvassa on myös messumatkoja ja suomalaisten ja venäläisten käsityöyrittäjien yhteisiä työpajoja. Hankkeen toimintoihin osallistuminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden verkottua ja laajentaa yrityksen markkina-aluetta kotimassa ja rajan yli Venäjälle.

Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten tehtävänä on kartoittaa käsityöalan koulutustarpeet, sekä suunnitella ja toteuttaa käsityöyrittäjien koulutus.

Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana ECHO-säätiö, Karelika-matkatoimisto ja Nuori-Karjala -järjestö Venäjällä, sekä Suomi-Venäjä -seura Oulussa. Yhteistyötä tehdään myös Taitoliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts on Karelia CBC -ohjelmahanke, jota rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Avainsanat

Ajanjakso

01.01.2020 - 31.12.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit