Tarkenna hakuasi

Digikeskus - Digiteknologian TKI-ympäristö profiilikuva

Digikeskus - Digiteknologian TKI-ympäristö

Projekti
Päättynyt 01.09.2018 - 31.12.2021

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Digikeskus - Digiteknologian TKI-ympäristö rahoittajan logo Digikeskus - Digiteknologian TKI-ympäristö rahoittajan logo Digikeskus - Digiteknologian TKI-ympäristö rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)

Digitalisaatio on megatrendi, jota myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsutaan. Käsitteenä digitalisaatio on valtavan laaja ja vaikeasti lähestyttävä. Se koskettaa jollain tavalla lähes jokaista toimialaa ja yksittäistä ihmistä. Selvitysten mukaan digitaalisuus on edelleen Suomen suuri, ja pitkälti hyödyntämätön, mahdollisuus. Digitalisaation on arvioitu esimerkiksi korjaavan Suomen perinteisiä heikkouksia. Etäisyys maailmanmarkkinoihin kutistuu Internetin avulla olemattomiin.

Kauppa- ja teollisuusministeriö on hiljattain tehnyt ja esitellyt kansallisen tekoälystrategian. Suomen elinkeinoelämän vahvuus on teollisissa sovelluksissa, jotka hyödyntävät tekoälyä. Kuluneen vuosikymmenen aikana tekoäly on muodostunut ja parhaillaan muodostumassa yhdeksi avainteknologiaksi tietojenkäsittelytieteessä ja –tekniikassa ja se tulee ennustusten mukaan muuttamaan syvällisesti työmarkkinoita, koska sen avulla voidaan automatisoida sellaisia tehtäviä, joita on aikaisemmin pidetty mahdottomina koneiden ratkaista. Tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella tekoälyä sovelletaan kuitenkin elinkeinoelämässä varsin vähän verrattuna niihin mahdollisuuksiin, joita se nykyisellään antaa. Digiteknologia tarjoaa myös tiedonkeruuseen uusia toimintoja kuten IoT-teknologiat, joilla on mahdollista koota suuria tietomassoja data-analyyseja sekä tekoälysovelluksia varten. Nämä teknologiat antavat mahdollisuuksia muuttaa yritysten toimintatapoja ja tuotantoprosesseja tiedolla johtamisen, älykkään automaation ja robotisoinnin avulla.

Savonia-ammattikorkeakoulun laatimassa Digitalisaatio Pohjois-Savossa–toimenpideohjelmassa on kartoitettu digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja linjattu maakunnan kannalta keskeisiä strategisia digitalisaation painopisteitä. Toimenpideohjelman kohderyhminä ovat olleet kone- ja energiateknologia sekä terveysala. Kullekin näistä aloista on toimintakehykseksi ajateltu innovaatioekosysteemiä.

Alueen yritysten ja innovaatioekosysteemien digiteknologiseen tukemiseen on suunniteltu asiantuntijayksikköä, Digikeskusta, jonka tehtävänä on seurata digitalisaation kehitystä ja auttaa ekosysteemejä ja yrityksiä digitalisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Tämän hankkeen tarkoitus on käynnistää ja vakiinnuttaa Digikeskuksen toiminta Savilahti-kokonaisuuteen. Hankkeen toteuttajaorganisaatioina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen kumppaneiksi pyritään saamaan alueen yrityksiä ja yhteisöjä sekä innovaatioekosysteemien toimijoita. Digikeskuksen tavoitteena on tukea kumppaneita uuden digiteknologian soveltamisessa ja alentaa uuden teknologian käyttöönottokynnystä.

Hankkeen tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet on jaettu viiteen työpakettiin:
TP1. Keskuksen toimintamallin suunnittelu ja toiminnan käynnistäminen
TP2. Hankintojen suunnittelu ja toteutus
TP3. Verkostoituminen, viestintä ja paikallinen vaikuttavuus
TP4. Keskuksen teknologiakehitys
TP5. Keskuksen pilotointi

Hankkeen tuloksena on Digikeskus, joka toimii aktiivisena digitaalisen osaamisen alueellisena keskuksena. Keskus seuraa aktiivisesti alan tutkimusta ja tekniikkaa sekä tarjoaa asiakkaille ratkaisuja haastaviin ongelmiin tehden selvityksiä ja kokeiluja. Keskus toteuttaa työpajoja sekä tukee kumppaneiden uuden digitekniikan käyttöönottoa. Pikaiseen neuvontaan hankkeessa kokeillaan helpdesk-toimintaa. Digikeskuksen asiakkaita ovat alueen yritykset sekä ekosysteemit ja TKI-yksiköt. Keskus on myös verkottunut kansallisesti ja osin myös kansainvälisesti ja hankkii tarvittaessa osaamista verkostokumppaneilta. Digikeskuksen kärkiosaamisalueina ovat IoT- ja tekoälyteknologiat.

Lyhyellä aikavälillä keskus täydentää merkittävästi alueen digitaalisia TKI-palveluja ja tutkimusta. Pitkän aikavälin vaikutuksena on digitekniikan asiantuntijayksikön myönteinen vaikutus alueen palveluliiketoiminnan ja teollisuuden menestykseen globaaleilla markkinoilla.