Tarkenna hakuasi

Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta profiilikuva

Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta

Projekti
Päättynyt 01.08.2020 - 31.07.2022

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta rahoittajan logo Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta rahoittajan logo Digitaalinen ja Älykäs Palvelutuotannonhallinta rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Digitaalinen ja älykäs palvelutuotannon hallinta (DAIM) -hankkeen tavoitteena on:
1) parantaa yritysten palvelutuotannon tuottavuutta ja skaalautuvuutta tunnistamalla ja hyödyntämällä uusia digitaalisia ja tekoäly-pohjaisia ratkaisuja,
2) lisätä työntekijöiden osaamista digitaalisista ja älykkäistä palvelutuotannon tekniikoista, prosesseista ja menetelmistä Pohjois-Savossa,
3) tunnistaa ja kehittää digitalisaation avulla johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, joilla tuetaan joustavampaa työtä ja
4) parantaa Pohjois-Savon alueen työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien työhyvinvointia edistämällä ja nopeuttamalla sopeutumista digitaaliseen murrokseen.
Hankkeelle on merkittävä tarve, koska Pohjois-Savon alueen yritykset tarvitsevat uutta osaamista älykkäiden digitaalisten palveluiden rakentamiseen, hyödyntämiseen ja ylläpitämiseen sekä kriittisen infrastruktuurin säilyttämiseen tietoturvallisena. DAIM-hanke tehostaa palvelutuotannon hallintaa edistämällä digitaalista palvelupyyntöjen käsittelyä, lisäämällä digitaalisten yhteistyöalustojen käyttöä ja vähentämällä manuaalista asiakaspalvelutyötä älykkään automaation ja tekoälyn kautta. Lisäksi hanke kasvattaa osaamista digitaalisen identiteetinhallinnan ja tieto- ja kyberturvan huomioimiseksi koko palvelutuotannon elinkaaren aikana tukien näin EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa (Digital Education Action Plan). Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää palveluyrityksissä laajasti ja toimialariippumattomasti.
Hankkeessa on mukana mikro&PK-palveluyrityksiä eri toimialoilta (markkinointi, mainostoimistopalvelut, suun terveydenhoito, ICT, Fintech, konsultointi): Call to Action, Funlus, Orkestr.io, IlonaIT, NettiTieto, SoftwareHouse, Tahto Group ja Efecte. Lisäksi hankkeessa on mukana veturiyrityksinä Pohjois-Savon kriittisestä infrastruktuurista vastaavia yrityksiä (Savon Voima, Voimatel, Istekki). Hanke tekee yhteistyötä DigiCenter Pohjois-Savon, BusinessCenterin, Savon Yrittäjien YOM2-hankkeen sekä Kuopion kaupungin Living Lab -hankkeen kanssa digitalisaation kehittämiseksi Pohjois-Savossa.
Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat:
TP1) Digitaalinen Palvelutuotannonhallinta (DOM) -toimintamallin rakentaminen:
TP2) Digitaalisen palvelutuotannon osaamisen lisääminen sis. 6 moduulia: Palvelumuotoilu digiajalla, Digitaalisten palveluiden tuotanto ja toimitus, Identiteetin ja pääsynhallinta palvelutuotannossa, Pilvialustat palvelutuotannon tehostamiseen, Tietoturvallinen palvelutuotanto, Tekoäly palveluliiketoiminnan ja palvelutuotannon tukena:
TP3) Digitaalisen palvelutuotannon ja tekoälyn osaamistason mittaus Pohjois-Savon alueella:
TP4) DAIM-työpajat ja palvelutuotannon verkosto: ja
TP5) Tulosten levittäminen ja hyödyntäminen sisältäen hankeviestinnän ja tiedottamisen, 4 hankeseminaarin järjestämisen sekä DAIM-hankeraporttien julkaisemisen.
Tulokset: Hankkeen päätuloksia ovat: Digitaalinen palvelutuotannonhallinta –toimintamalli ja sen validointi yritysten kanssa, digiosaamisen kehittämisen kokonaisuus Digitaalinen, älykäs ja vuorovaikutteinen palvelutuotanto, keskustelevan palvelutuotannon ja tekoälyn osaamistason selvitys, DAIM-työpajat (4 kpl) ja digikahvi-verkostotapaamiset (6 kpl), DAIM-seminaarit (4 kpl), sekä digitaalisen palvelutuotannon raportit (3 kpl). Hankkeen myötä Pohjois-Savon alueen eri toimialojen yrityksillä on paremmat edellytykset digitalisaation (digitaalinen itsepalvelu, keskusteleva tekoäly, pilvialustat, identiteetinhallinta) hyödyntämiselle palvelutuotannossa, mistä seuraa parempi tuottavuus sekä lisääntynyt työhyvinvointi työpaikoilla. Hankkeessa on huomioitu EU:n horisontaaliset periaatteet, Itämeren alueellinen strategia sekä sukupuolinäkökulma toimintaympäristön analyysillä.