Tarkenna hakuasi

Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv) profiilikuva

Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv)

Projekti
Päättynyt 01.09.2018 - 31.08.2021

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv) rahoittajan logo Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv) rahoittajan logo Digiteknologian TKI-ympäristöinvestoinnit (DigikeskusInv) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja)

Digitalisaatio on megatrendi, jota myös neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsutaan. Käsitteenä digitalisaatio on valtavan laaja ja vaikeasti lähestyttävä. Se koskettaa jollain tavalla lähes jokaista toimialaa ja yksittäistä ihmistä. Selvitysten mukaan digitaalisuus on edelleen Suomen suuri, ja pitkälti hyödyntämätön, mahdollisuus. Digitalisaation on arvioitu esimerkiksi korjaavan Suomen perinteisiä heikkouksia. Etäisyys maailmanmarkkinoihin kutistuu Internetin avulla olemattomiin.
Kuluneen vuosikymmenen aikana tekoäly on muodostunut ja parhaillaan muodostumassa yhdeksi avainteknologiaksi tietojenkäsittelytieteessä ja –tekniikassa ja se tulee ennustusten mukaan muuttamaan syvällisesti työmarkkinoita, koska sen avulla voidaan automatisoida sellaisia tehtäviä, joita on aikaisemmin pidetty mahdottomina koneiden ratkaista. Tällä hetkellä Pohjois-Savon alueella tekoälyä sovelletaan kuitenkin elinkeinoelämässä varsin vähän verrattuna niihin mahdollisuuksiin, joita se nykyisellään antaa. Digiteknologia tarjoaa myös tiedonkeruuseen uusia toimintoja kuten IoT-teknologiat, joilla on mahdollista koota suuria tietomassoja data-analyyseja sekä tekoälysovelluksia varten. Nämä teknologiat antavat mahdollisuuksia muuttaa yritysten toimintatapoja ja tuotantoprosesseja tiedolla johtamisen, älykkään automaation ja robotisoinnin avulla.
Savonia-ammattikorkeakoulun laatimassa Digitalisaatio Pohjois-Savossa–toimenpideohjelmassa on kartoitettu digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja linjattu maakunnan kannalta keskeisiä strategisia digitalisaation painopisteitä. Toimenpideohjelman kohderyhminä ovat olleet kone- ja energiateknologia sekä terveysala. Kullekin näistä aloista on toimintakehykseksi ajateltu innovaatioekosysteemiä.
Alueen yritysten ja innovaatioekosysteemien digiteknologiseen tukemiseen on suunniteltu asiantuntijayksikköä, Digikeskusta, jonka tehtävänä on seurata digitalisaation kehitystä ja auttaa ekosysteemejä ja yrityksiä digitalisaatioon liittyvien ongelmien ratkaisuissa. Tämän hankkeen tarkoitus ja päätavoite on toteuttaa Digikeskuksen toimintaan suunnitellut hankinnat. Hankkeen toteuttajaorganisaatioina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeen kärkiosaamisalueina ovat IoT- ja tekoälyteknologiat, mikä suuntaa myös laitehankintoja näitä teknologioita mahdollistaviksi. Hanke on ”Digiteknologian TKI-ympäristö (Digikeskus)” –hankkeen rinnakkaishanke
Hankkeen tuloksena on Digikeskus, joka on varustettu siten, että sillä on mahdollisuudet toimia digitaalisen osaamisen alueellisena keskuksena.