Tarkenna hakuasi

Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi) profiilikuva

Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi)

Projekti
01.08.2022 - 31.12.2023
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi) rahoittajan logo Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi) rahoittajan logo Digivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa (VaDigi) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto (päätoteuttaja) ja Savonia ammattikorkeakoulu.

Johtajat

Hankkeen tavoitteena mentoroinnin avulla vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueella Ikäkeskukseen kuuluvissa yksiköissä työskentelevien hoitajien valmiuksia hyödyntää digitaalisia välineitä työssään. Valmiudet kohdistuvat oman työyksikön jo käytössä oleviin eri sovelluksiin ja laitteisiin sekä kansallisiin sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi Kanta-palvelujen toiminnallisuuksiin. Käytettävät digitaaliset ratkaisut vaikuttavat henkilöstön työnkulkuun, työhyvinvointiin, työntekijän yksilöllisten edellytysten (esim. osaaminen, asenteet ja motivaatio) sekä työn vaatimusten ja kuormitustekijöiden tasapainoon.

Parhaimmillaan digitaaliset ratkaisut sujuvoittavat yhteistyötä ja tiedonkulkua, sekä vapauttavat ammattilaisten resursseja asiakastyöhön lisäten alan vetovoimaa. Hankkeen avulla on mahdollista osoittaa esihenkilöille konkreettisia digitaalisten ratkaisujen haasteita sekä toimivia käytänteitä. Laajassa kuvassa on mahdollista kohdistaa resursseja kohdennetusti todettuihin haasteisiin. Hankkeessa kehitetään uudenlainen käytäntö digivalmiuksien vahvistamiseen ja ylläpitoon oppilaitosyhteistyönä: Savonia ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijat saavat opintojensa aikana valmiuksia digimentorointiin ja harjoittelussaan siirtävät uutta tietoa sotealan ammattilaisten ja asiakkaiden käyttöön. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja säännöllisen digivalmiuksien ylläpitämisen sotealan työyksiköissä.

Osaava henkilöstö ja hyvä tiedonkulku lisää alueen elinvoimaisuutta. UEF:n rooli on selvittää, mikä on osaamisen ja digitaalisten välineiden käytön tilannekuva yksiköissä, osallistua digimentorointimallin kehittämiseen ja selvittää mallin käyttökokemuksia ja yhteiskehittää digimentorointimalli saadun palautteen perusteella hyödynnettäväksi oppilaitoksessa ja työelämässä. Yhteistyönä selvitetään digimentorointimallin soveltavuutta ja monistettavuutta muissa hyvinvointialueen keskuksissa.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Avainsanat