Tarkenna hakuasi

Elektronisädekirjoittimen investointihanke, Ebeam profiilikuva

Elektronisädekirjoittimen investointihanke, Ebeam

Projekti
01.10.2024 - 31.12.2026
Fysiikan ja matematiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Elektronisädekirjoittimen investointihanke, Ebeam rahoittajan logo Elektronisädekirjoittimen investointihanke, Ebeam rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen fotoniikan tutkimus perustuu suurelta osin mikro- ja nanorakenteiden ja valon vuorovaikutusten hyödyntämiseen. Rakenteiden valmistusta varten yliopisto on rakentanut puhdastilalaboratorioita useassa eri vaiheessa vuodesta 1995 ja hankki ensimmäisen elektronisädekirjoittimen vuonna 1997. Tämä laite uusittiin vuonna 2006. Nämä toimet ovat synnyttäneet Joensuuhun Euroopan, jopa maailman, mittakaavassa merkittävän fotoniikan ekosysteemin, jossa elektronisädekirjoitin on ensiarvoisen tärkeä alan tutkimuksen ja yritystoiminnan kannalta.

Nykyään käytössä oleva elektronisädekirjoitin saavuttaa pian 20 vuoden iän. Laite on täten elinkaarensa päässä, ja sen toiminnassa sekä varaosien saatavuudessa on alkanut viime vuosina esiintyä ongelmia. Lisäksi laitteen suurin mahdollinen näytekoko, 150 mm, ei enää vastaa alan standardeja.

Uusimalla elektronisädekirjoitin taataan ensinnäkin fotoniikan huippututkimuksen ja koulutuksen jatkuminen. Lisäksi uudella laitteella on useita etuja nykyiseen laitteeseen verrattuna. Uudet elektronisädekirjoittimet on tarkoitettu alalla standardiksi muodostuneelle 200 mm näytekoolle, joka mahdollistaa sekä laajempien että useampien komponenttien kirjoittamisen yhdelle näytteelle entisestään parantuneella piirtotarkkuudella. Kasvaneet kirjoitusnopeudet tehostavat laitteen käyttöä ja mahdollistavat suuremman näytekoon täysimittaisen hyödyntämisen.

Tutkimus-, julkaisutoiminta- ja koulutushyötyjen lisäksi uusi elektronisädekirjoitin tukee merkittävästi Itä-Suomen yliopiston Fotoniikan tutkimuskeskuksen kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja yritysyhteistyötä. Mikro- ja nanofotoniikan komponenttien valmistuskyvykkyyden jatkuvuuden turvaaminen mahdollistaa myös koulutuksen kehittämisen, jolloin pystytään parantamaan alueellista koulutetun työvoiman tarjontaa ja edesauttaa merkittävästi fotoniikan alan yritysten kasvu- ja sijoittumismahdollisuuksia Joensuuhun. Lisäksi uusi elektronisädekirjoitin parantaa huomattavasti fotoniikka-alan yritysten alueellisia toimintaedellytyksiä, tutkimus- tuotekehitys- ja innovaatiotoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyisyyttä suuremman näytekoon ja kirjoitusnopeuden sekä parantuneen tarkkuuden ansiosta.

Hanke ja siihen liittyvät koulutuksen, elektronisädelitografian prosessikehityksen ja yritysyhteistyön kehittämishankkeet edesauttavat suoraan Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT 2025) älykkään erikoistumisen tavoitteita yritysten toiminnan ja kasvun jatkuvuudesta sekä tutkimukseen ja innovaatioihin perustuvasta uuden liiketoiminnan syntymisen edellytyksistä.