Endokannabinoidisysteemi lääkeainekohteena - Savinainen

Tutkimusryhmä

Bioaktiiviset lipidit (kuten eikosanoidit, endokannabinoidit ja lysofosfolipidit) ovat elimistön signalointimolekyylejä, joilla on kirjava rooli solujen (pato)fysiologisen aktiivisuuden säätelyssä. Nämä rasvaliukoiset lähettimolekyylit tuotetaan tyypillisesti tarpeen mukaan solukalvon lipidien esiasteista ja vapautetaan esim. solunulkoisen stimulaation ja eräiden entsyymien vaikutuksesta. Elimistön bioaktiivisten lipidien, kuten endokannabinoidien, määrä ja toiminta on tarkkaan säädeltyä, mutta monet lipidien elinkaaren säätelyyn liittyvät entsyymit tunnetaan huonosti. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että pienetkin poikkeamat lipidien tuotannossa ja hajotuksessa voivat horjuttaa kudosten fysiologista tasapainoa kohti patofysiologista tilaa ja edesauttaa mm. syövän kehittymistä. Eräs seriinihydrolaasiperheen entsyymien alaryhmä on osallisena elimistön endokannabinoidien elinkaaren säätelyssä. Tutkimusryhmämme keskittyy erityisesti näiden lipaasi-entsyymien toiminnan tutkimiseen ja estämiseen. Viimeaikaiset tutkimuksemme keskittyvät endokannabinoiden rooliin migreenin syntymekanismeissa.

Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Ryhmämme on keskittynyt tutkimaan bioaktiivisten lipidien metaboliaa ja niiden roolia terveessä ja sairaassa kudoksessa. Tarkoituksemme on karakterisoida nykyaikaisilla ja herkillä menetelmillä huonosti tunnettuja entsyymejä, jotka osallistuvat bioaktiivisten lipidien aineenvaihduntaan. Tärkein tavoitteemme on yhteistyössä synteettisen kemian ja metabolomiikan asiantuntijoiden kanssa ymmärtää sitä, millä tavoin eri entsyymit ohjaavat bioaktiivisten lipidien toimintaa terveessä ja sairaassa kudoksessa. Tämänhetkisissä tutkimuksissamme keskitymme erityisesti migreenin ja kiputilojen syntymekanismeihin.

Tutkimuksen merkitys

Aineenvaihdunnan entsyymeillä, kuten lipaaseilla ja peptidaaseilla, on erityinen tehtävä elimistön solujen toiminnan säätelyssä. Tutkimuksemme pääpainopiste on karakterisoida endokannabinoideja hajottavien entsyymien merkitystä migreenin synnyssä. Endokannabinoiden määrää lisäämällä ja samanaikaisesti niiden hajoamistuotteiden syntyä vähentämällä voimme vahvistaa endokannabinoidien terapeuttista vaikutusta ja estää tulehdusvasteita lisäävien arakidonihappojohdosten, prostaglandiinien, syntyä. Pyrimme myös kehittämään uusia selektiivisiä inhibiittoreita, jotka kohdentuvat näihin tärkeisiin entsyymeihin ja siten luomaan uusia vaihtoehtoisia hoitomuotoja migreenipäänsärylle, yhdelle maailman yleisimmistä kiputiloista.

Rahoittajat
Migraine Research Foundation, https://migraineresearchfoundation.org/

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Adriana Della Pietra
    Adriana Della Pietra adriana.della.pietra@uef.fi

Yhteistyökumppanit