Tarkenna hakuasi

Erikoistuvien lääkärien osaaminen ja koulutuksen osaamisperustaisuus profiilikuva

Erikoistuvien lääkärien osaaminen ja koulutuksen osaamisperustaisuus

Projekti
13.05.2024 - 31.05.2029
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Terveystieteiden tiedekunta

Väitöskirjatutkimuksessa kartoitetaan yleislääketieteen erikoistumispaikkaa hakevien lääkäreiden osaamisen tunnistamista ja osaamisen kertymiseen vaikuttavia tekijöitä heidän kirjoittamissaan henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa (HOPS). Lisäksi tarkastellaan osaamisperustaiseen erikoistumiskoulutukseen siirtymisen (v. 2020) näkymistä kuvauksissa vertailemalla ennen ja jälkeen koulutusmuutoksen tehtyjä opintosuunnitelmia. Aineistona on 118 henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, jotka kirjoittajat ovat laatineet osana hakuprosessiin kuuluvaa kurssia.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa lääkäreiden osaamiskäsityksistä ja osaamisen kehittymistä taustoittavista tekijöistä erikoistumiskoulutuksen alkuvaiheessa. Tutkimustulokset auttavat osaamisen tunnistamisen ja koulutuksen kehittämisessä ja HOPSin käytettävyyden arvioinnissa. Tulosten avulla voidaan muodostaa uusi tapa kuvata osaamista ja hahmottaa mitä osaamisen arvioinnissa täytyy huomioida.

Tutkimus on aloitettu keväällä 2024.