FCLab.lukio – Future Classroom Lab lukiossa

Päättynyt. 01.08.2019 - 01.08.2021

FCLab.lukio-hanke toteuttaa opetukseen ja palautumiseen soveltuvan virtuaaliluontoympäristötilan, digitaalisen immersion mahdollistavan monitoimitilan sekä käyttäjien luontosuhdetta ja luovuutta vahvistavat aula- ja käytävätilat. Hyvinvointiajattelua tukevien toimintamallien, pedagogisten käytäntöjen sekä fyysisten tilojen suunnittelutyössä on mukana koko kouluyhteisö.

Tavoitteena on edistää uutta pedagogiikkaa, opiskelumotivaatiota ja koulupäivän aikaista palautumista sekä tukea lukion (LOPS 2021) laaja-alaisen osaamisen osa-alueita, kuten vuorovaikutusta, hyvinvointia, ympäristöosaamista, monitieteisyyttä ja luovuutta. Hankkeella on useita tutkimus- ja yritysyhteistyökumppaneita.