FinnChildAir

Projekti

Vaikka koulujen sisäilmaongelmat ovat yleisiä Suomessa, niiden psykososiaaliset seuraukset tunnetaan huonosti. Tämän projektin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten koulujen sisäilmaongelmat vaikuttavat kouluyhteisön toimintaan ja oppilaiden psykososiaaliseen hyvinvointiin. Projektissa keskitytään erityisesti niihin lapsiin ja nuoriin, joiden koulunkäynti on vaikeutunut koulun sisäilmaongelman johdosta. Hankkeessa hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallisia aineistoja, toteutetaan kouluetnografia sekä seurataan sisäilmaongelmista kärsivien lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia.

Viime kädessä FinnChildAir pyrkii lisäämään tietoa siitä, miten hitaasti etenevät ja terveysriskiksi ymmärretyt muutokset rakennetussa ympäristössä vaikuttavat ryhmäprosesseihin ja sosiaalisiin käytänteisiin, mitä merkityksiä niille annetaan ja mitä pitkäaikaisvaikutuksia näillä tekijöillä on oireilevien lasten ja nuorten psykososiaaliseen hyvinvointiin.