HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR)

01.09.2019 - 31.08.2022

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hanke pyrkii parantamaan humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisumalleja humanistikoulutuksen ja yritysmaailman väliseen kohtaanto-ongelmaan.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR) rahoittajan logo HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR) rahoittajan logo HUMUS – Humanistit uudistuvassa työelämässä (ESR) rahoittajan logo

Organisaatio

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hankkeen keskeinen tavoite on parantaa humanistisilla koulutusaloilla opiskelevien ja niiltä valmistuneiden työelämäyhteyksiä erityisesti Itä-Suomessa. Hankkeessa kehitetään ratkaisumalleja humanistikoulutuksen ja yritysmaailman väliseen kohtaanto-ongelmaan – siihen että koulutus ei aina tunnista työelämän tarpeita eikä työmarkkinoilla aina ole tietoa siitä, mitä humanisti osaa. Hanke kannustaa ja tukee eri tahoja tunnistamaan aiempaa paremmin humanistien kieli- ja kulttuuriosaamisen mahdollisuudet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden edistämiseksi. Hankkeessa on mukana useita Itä-Suomen alueen yrityksiä ja muita työelämän vaikuttajia.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta.

Humanistit uudistuvassa työelämässä -hankkeen yhteystiedot:

Projektipäällikkö Anna Logrén (anna.logren@uef.fi), puh. 0504317670
Vastuullinen johtaja, professori Risto Turunen (risto.turunen@uef.fi), 0294452100
Ohjaaja, yliopistonlehtori Jukka Mäkisalo (jukka.makisalo@uef.fi), 0294452138

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2019 - 31.08.2022

Ryhmän jäsenet - UEF