Ikääntymisen ja vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tutkimusryhmä tarkastelee vanhuspalvelujen organisointia ja johtamista ja ikääntyneiden hyvinvointia monitieteisesti sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Vanhuspalvelujen monitieteinen tutkimusryhmä (ml. sosiaaligerontologia, gerontologinen sosiaalityö, sosiaali- ja terveyshallintotiede ja organisaatiotieteet) tutkii erilaisia vanhuspalveluja, erityisesti niiden organisointia ja johtamista sekä ikääntyneiden hyvinvointia eri näkökulmista. Keskeisessä roolissa on myös palvelujen vaikuttavuuden tutkimus erilaisilla metodologisilla lähestymistavoilla osana Itä-Suomen yliopiston hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden tutkimusaluetta.

Vanhuspalvelujen tutkimus kohdistuu erityisesti seuraavaan neljään teemaan (ks. tarkemmin esimerkkiartikkelit).

1. Vanhuspalvelujen integrointi, johtaminen ja laatu
2. Sosiaalinen syrjäytyminen (ml yksinäisyys) ja gerontologinen sosiaalityö
3. Ympäristön (ml digitaalisten ratkaisujen) vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin
4. Yksityiset vanhuspalvelut ja omaishoito palvelujärjestelmässä

Lisäksi tutkimuksessa korostuu vaikuttavuuden näkökulma läpäisevänä ulottuvuutena, jolloin tutkitaan esimerkiksi palvelujärjestelmään liittyvää vaikuttavuutta, kuten integroinnin vaikuttavuutta tai työmenetelmän vaikuttavuutta, kuten ryhmämuotoisen palveluohjauksen vaikuttavuutta (ks. lisää esim. Promeq-hanke, promeq.fi).

1. Vanhuspalvelujen integrointi, johtaminen ja laatu

Paljärvi, Soili, Rissanen, Sari, Sinkkonen, Sirkka Paljärvi, Leo 2011: What happens to quality in integrated home care? A 15-Year follow-up study. Journal of Integrated Care 11:1-14.

Hujala, Anneli, Rissanen, Sari 2012. Discursive construction of polyphony in healthcare management. Journal of Health Organization and Management, 26 (1), 118-136.

Kokkonen, Kaija, Rissanen, Sari, Hujala, Anneli 2012: The match between institutional elderly care management research and management challenges – a systematic literature review. Health Research Policy and Systems 10(No) p. 27.

Genet, Nadine, Boerma, Wielma, Rissanen, Sari 2013. Finland: Genet Nadine, Boerma Wienke, Kroneman Madelon, Hutchinson Allen, Saltman B Richard, Home Care across Europe – Case studies. European Observatory on Health Systems and Policies. 86-97.

Rijken, Mieke, Struckmann, Verena, van der Heide, Iris, Hujala, Anneli, Barbabella, Francesco, van Ginneken, Ewout, Schellevis, François. On behalf of the ICARE4EU consortium. 2017. How to improve care for people with multimorbidity in Europe? Policy Brief 23, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel.

Hujala Anneli, Taskinen Helena & Rissanen Sari. 2017. How to support integration to promote care for people with multimorbidity in Europe? Policy Brief 26, Health systems and policy analysis. European Observatory on Health systems and Policies, Brussel.

2. Ympäristön (ml digitaalisten ratkaisujen) vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin

Hujala Anneli & Rissanen Sari. 2011. Organizational Aesthetics in Nursing Homes. Journal of Nursing Management, 19 (4), 439-448.

Hujala Annel, Rissanen Sari. 2012. Organisaatioestetiikka ja vanhusten hyvinvointi (Organizational Aesthetics and Wellbeing of Elderly People). Gerontologia, 26(1), 14-28.

Blažun, Helena, Saranto, Kaija, Rissanen, Sari 2012. Impact of computer training courses on loneliness reduction of older people in Slovenia and Finland. Computers in Human Behavior 28:4: 1202–1212.

Hujala Anneli, Rissanen Sari, Vihma Susann (Eds.). 2013. Designing Wellbeing in Elderly Care Homes. Aalto University publication series. Crossover. Helsinki. OPEN ACCESS PUBLICATION

Laulainen, Sanna,Hujala, Anneli 2016. Material Construction of Care Workers’ Identity. Nordic Journal of Working Life Studies 6(S1), 7–25.

Kinni, Riitta-Liisa, Raatikainen, Mika, Johansson, Markus, Skön ,Jukka-Pekka 2016, Senior citizens evaluating welfare technology: User experiences in SENER-project. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 8 (1), 30–40.

Melchiorre, Maria Gabriella, Papa, Roberta, Rijken, Mieke, van Ginneken, Ewout, Hujala, Anneli, Barbabella, Francesco 2017. eHealth in integrated care programs for people with multimorbidity in Europe: insights from the ICARE4EU project. Health Policy. Open access, available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851017302063?via%3Dihub

3. Sosiaalinen syrjäytyminen (ml yksinäisyys) ja gerontologinen sosiaalityö

Kinni, Riitta-Liisa 2008. Agency in multiprofessional work: A case study of rehabilitation of an elderly patient in hospital care. Social Work & Social Sciences Review 13 (3), 25–47.

Rissanen, Sari, Ylinen, Satu 2014: Elderly poverty: risks and experiences– a literature review. Nordic Social Work Research 1.

Akintayo, Thomas, Hämäläinen, Juha, Rissanen, Sari 2014. Multiculturalism in social agencies for the aged. SpringerPlus 3 429:

Pirhonen, Jari, Tiilikainen, Elisa, Lemivaara, Marjut 2016. Yksin yhteisössä – tutkimuskohteena tehostettu palveluasuminen. Gerontologia 30(3): 119-130.

Tiilikainen, Elisa 2016. Polkuja yksinäisyyteen. Teoksessa Saari, Juho (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus. 129−148.

Tiilikainen, Elisa, Seppänen, Marjaana 2016. Lost and unfulfilled relationships behind loneliness in old age. Ageing & Society, CJO 2016 doi:10.1017/S0144686X16000040.

Karisto, Antti, Tiilikainen, Elisa 2017. Yksinäisyys ja aika. Yhteiskuntapolitiikka 5/17.

Pirhonen, Jari, Tiilikainen, Elisa, Pietilä, Ilkka 2017. Ruptures of affiliation: social isolation in assisted living for older people. Ageing and Society, 1-19. doi:10.1017/S0144686X17000289.

4. Yksityiset palvelut ja omaishoito

Rissanen, Sari, Hujala, Anneli, Helisten, Merja 2010. The state and future of social service enterprises – A Finnish case. European Journal of Social Work 13:3:319-337.

Akintayo, Thomas, Häkälä, Niina, Ropponen, Katja, Paronen, Elsa, Rissanen, Sari 2015. Predictive Factors for Voluntary and/or Paid Work among Adults in their Sixties. Social Indicators Research First online: 29 August 2015: 1-18.

Littunen, Hannu, Rissanen, Sari. 2015. Information sources and innovation-linked networking: relations to health and social service enterprises’ performance in Finland. Innovation and Development – -: 18 pages.
Ring, Marjo, Laulainen, Sanna & Rissanen, Sari 2016. Omaishoito psykologisena sopimuksena. [Informal care as psychological contract] Gerontologia 30(4), 198-210.

Autio,Tiina, Rissanen, Sari 2017. Positive emotions in caring for a spouse: a literature review. Scandinavian journal of caring sciences. doi: 10.1111/scs.12452

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Satu Ylinen, Tampereen yliopisto
  Satu Ylinen, Tampereen yliopisto
 • Marjo Ring, UEF jatko-opiskelija
  Marjo Ring, UEF jatko-opiskelija
 • Sara Haimi-Liikkanen, UEF jatko-opiskelija
  Sara Haimi-Liikkanen, UEF jatko-opiskelija
 • Susanne Hämäläinen, Savonia, UEF jatko-opiskelija
  Susanne Hämäläinen, Savonia, UEF jatko-opiskelija
 • Kaija Kokkonen, Kuopion kaupunki, UEF jatko-opiskelija
  Kaija Kokkonen, Kuopion kaupunki, UEF jatko-opiskelija
 • Sointu Riekkinen-Tuovinen, KYS
  Sointu Riekkinen-Tuovinen, KYS
 • Katri Savolainen, KYS
  Katri Savolainen, KYS