Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori profiilikuva

Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori

Projekti
01.06.2022 - 31.12.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori rahoittajan logo Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori rahoittajan logo Jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto ja Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja).

Hankkeen aikana koostetaan koulutus- ja esittelymateriaalia huomioiden eri yritysten tarpeet sekä järjestetään seminaareja ja aivoriihiä kohdennetuille kohderyhmille. Yritystahoille suunnataan lisäksi termisen biomassareaktorikonttikokeiden ja toiminnan esittelyä. Hankkeessa (EAKR-investointihanke) huomioidaan suunniteltava ja valmistettava uusi laitteisto ja tämän kytkeminen olemassa oleviin klustereihin sekä bioalan yritysten toimialoihin. Yritysyhteistyönä tehtävien pilotointien avulla yritysten on helpompi siirtyä kohti hiilineutraalisuuden tavoitteita.

Lisäksi tässä hankeosiossa tuetaan laitteistokokonaisuuden käyttöönottoa, testausta ja optimointia. Tuoteturvallisuus ja mahdollisten ympäristövaikutusten huomioiminen uusien biotuoteaihioiden jatkohyödyntämisen kannalta selvitetään jo laitteiston alkukehitysvaiheessa. Tavoitteena on tutkia tuotteiden turvallisuutta sekä ihmisen että ympäristön kannalta eli millaisia kaasumaisia, kiinteitä (mahdollisesti myös nanopartikkeleja) tai nestemäisiä aineita niistä vapautuu ja kuinka suuria määriä.