Käsityötiede ja käsityön pedagogiikka

01.02.2022 -

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmässä tutkitaan käsityötä materiaalisena, teknologisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Tutkimus kohdistuu myös käsityönopetukseen ja pedagogiikkaan koulutuksen eri asteilla sekä non- ja informaalissa kasvatuksessa.

Organisaatio

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen ja käsityönopettajan koulutusohjelmassa on pitkä kokemus käsityötieteen ja käsityönopetuksen tutkimuksesta. Olemme kiinnostuneita käsitöistä materiaalisena, teknologisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä kasvatuksen välineenä. Tutkimusryhmään kuuluu tutkijoita tutkijapolun eri vaiheilta. Teemme tutkimusta yhteistyössä keskenämme sekä muiden toimijoiden kanssa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä verkostoissa.

Avainsanat

Ajanjakso

01.02.2022 -

Ryhmän jäsenet - UEF