Tarkenna hakuasi

Käsityöyrittäjän avain menestykseen - Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts profiilikuva

Käsityöyrittäjän avain menestykseen - Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts

Projekti
Päättynyt 01.01.2020 - 30.09.2022

Hanketta rahoittaa Euroopan unioni ja Suomi. Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Association of Ethno-Cultural and Heritage Organizations-ECHO (koordinaattori), Finland-Russia Society, District organization of Northern Finland, Karelika LTD, ja Public Organization of the Republic of Karelia "Center for Support of Indigenous Peoples and Civic Diplomacy "Young Karelia".

Tavoitteenamme on auttaa käsityöyrittäjiä menestymään. Tarjoamme käsityöyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville mahdollisuuden kehittää omaa liiketoimintaansa ja kansainvälistyä järjestämällä laadukasta koulutusta. Luvassa on myös messumatkoja ja suomalaisten ja venäläisten käsityöyrittäjien yhteisiä työpajoja. Hankkeen toimintoihin osallistuminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden verkottua ja laajentaa yrityksen markkina-aluetta kotimassa ja rajan yli Venäjälle.

Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten tehtävänä on kartoittaa käsityöalan koulutustarpeet, sekä suunnitella ja toteuttaa käsityöyrittäjien koulutus.

Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana ECHO-säätiö, Karelika-matkatoimisto ja Nuori-Karjala -järjestö Venäjällä, sekä Suomi-Venäjä -seura Oulussa. Yhteistyötä tehdään myös Taitoliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Northern Crafts ID: Identity Development of Northern Crafts on Karelia CBC -ohjelmahanke, jota rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi.

Yhteistyö

Avainsanat