KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke profiilikuva

KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke

Projekti
Päättynyt 01.01.2022 - 31.05.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke rahoittajan logo KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke rahoittajan logo KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO).

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Ylä-Savon teollisuuden asemaa tarjoamalla kerätyn ennakointitiedon avulla tarpeen mukaista, koulutusorganisaatioiden yhdessä toteuttamaa osaamisen kehittämisen palvelua. Hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan kone- ja laitevalmistuksen klusterin, KesTech -osaamiskeskittymän käynnistämistä. KesTech -klusterin muodostavat alueella toimivat koulutusorganisaatiot eli Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Hankkeen päätavoite on luoda uusi teollisuuden ja teknologia-alan toiminnan kehittymistä tukeva koulutus- ja TKI -osaamiskeskittymä Ylä-Savoon. Hanke edistää Ylä-Savon teollisuuden ja teknologia-alan yritysten sekä koulutusorganisaatioiden yhteistoimintaa alueellisissa koulutus- ja kehittämistoiminnassa. Hanke tukee teollisuuden ja teknologia-alan uudistumista, osaamisen lisäämistä ja uuden teknologian hyödyntämistä liiketoiminnassa. Lisäksi hankkeessa kehitetään, kokeillaan ja arvioidaan yhteiskehittämisen mallilla tuotettuja prosesseja ja palveluita.

Hankkeen toimenpiteitä ovat:
– Ennakoidaan teknologia-alan mahdollisia tulevaisuuksien toimintaa. Tarjolla olevien ennakointialustojen palvelujen ja tiedon hyödyntäminen kestävän teollisuuden tulevaisuuskuvan muodostamiseksi. Toteutetaan teknologia-alan tulevaisuuden koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeiden tiedon keräys- ja analysointimallin suunnittelu ja pilotointi.
– Yhteiskehitetään ja määritellään KesTech -osaamiskeskittymän verkostomainen toimintamalli. Laaditaan yhteinen kehittämis- ja toimintasuunnitelma ja implementoidaan prosessimainen kehittämismalli käytäntöön.
– Suunnitellaan ja pilotoidaan yrityskumppanuusmalli ja jatkuvan oppimisen palvelumalli. Lisätään yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten TKI-yhteistyötä, myös kansainvälisellä tasolla.
– Tunnistetaan alueelliset teknologia-alan hanketoimijat ja kehittämishankkeet. Toteutetaan koulutusorganisaatioiden yhteinen teknologiahankkeiden kehitysalusta ja orkestrointimalli.

Hankkeen tuloksena syntyy Ylä-Savon teollisuusyritysten ja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden välille toimintamalli, jonka avulla tulevaisuuden osaamisen ja teknologian kehittämistarpeita pystytään ennakoimaan ja tarjoamaan niihin innovatiivisia ratkaisuja. Toimintamalli vastaa proaktiivisesti valmistavan teollisuuden ja teknologia-alan muuttuviin tarpeisiin.

Tiedostot

1 kappaletta