Tarkenna hakuasi

Kuoleman omat - ylirajainen kuolema profiilikuva

Kuoleman omat - ylirajainen kuolema

Tutkimusryhmä

Johtajat

Ryhmässämme lähestymme kuolemaa – elämän eksistentiaalista ja väistämätöntä tapahtumaa – maahanmuuton ja ylirajaisuuden kontekstissa. Tarkastelemme kuolemaa kolmesta perspektiivistä: yhtäältä hoivakäytäntöjen ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta kysyen, kuinka maahanmuuttajat kuolevat, ja kuinka he hoivaavat kuolevia. Mitä hoivalle tapahtuu ja mitä siltä vaaditaan, kun kyseessä onkin monikulttuurinen elämänehtoopuolen hoiva? Muuttuuko hoiva maahanmuuton ja ylirajaisuuden kontekstissa? Toisaalta kulttuurintutkimuksen kannalta kuolema tarjoaa hedelmällisen pohjan tutkia identiteettien muodostusta nyky-Suomessa, jossa ylirajaiset verkostot ja maisemat ovat ihmisten arkipäivää. Mitkä kuolemat pidetään merkityksellisinä ja muistetaan, mitkä taas unohdetaan ja miksi? Miten nämä erilaiset kuolemat representoidaan? Kolmanneksi historiantutkimuksen kautta kuoleman tarkastelu tarjoaa näkökulmia kyseenalaistaa sankarillistavia tai uhriuttavia kansallisvaltiollisia tapoja muistaa ”omien” ja unohtaa ”toisten” kuolemat.

Avainsanat