Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa)

01.08.2019 - 31.12.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR)
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kiteen kaupunki

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) rahoittajan logo Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) rahoittajan logo Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) rahoittajan logo

LaTVa-hankkeessa kehitetään monitoimijaisesti varhaiskasvatuksen laajenevia toimintaympäristöjä ja teknologioiden käyttöä siten, että lasten tarvitsema tuki olisi systemaattista ja tutkittuun tietoon perustuvaa. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on kehittää ja pilotoida yritysten sekä varhaiskasvatuksen ja sote-toimijoiden kanssa monitoimijaisesti tutkimusperustaista sekä teknologioita hyödyntävää laajenevaa toimintaympäristöä. Tämän lisäksi hankkeessa pilotoidaan tukipalvelukioskia sekä tukiteknologiasalkkua osana toimintaympäristöä. Hanke järjestää myös pilottipaikkakunnalla teematyöpajoja, kolme Pohjois-Karjalan alueella järjestettävää alueellista työpajaa sekä alku- ja loppuseminaarin. Hanke jakaa myös laajasti tietoa tuloksista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltaista tietoa lasten tuen tarpeista varhaiskasvatuksessa sekä olemassa olevista sekä puutteellisista ja puuttuvista mutta tarpeellisiksi arvioiduista varhaiskasvatuksen ja sote-alan palveluista erityisesti Pohjois-Karjalassa. Tämän lisäksi hankkeessa tuotetaan laajenevien toimintaympäristöjen malli, jossa kuvataan, miten yritykset sekä varhaiskasvatuksen ja Siun soten toimijat voivat toimia joustavasti perheiden kanssa lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseksi. Näin hanke tuottaa yrityksille tietoa ja mahdollisuuksia palvelujen ja teknologioiden kehittämisestä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sekä tilaisuuksia verkottua tiiviimmin varhaiskasvatuksen alalla toimivien tahojen kanssa.

Ajanjakso

01.08.2019 - 31.12.2021

Ryhmän jäsenet - UEF