Tarkenna hakuasi

Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) profiilikuva

Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC)

Projekti
01.01.2020 - 31.12.2035
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Finnish Cultural Foundation

Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo Lasten fyysisen aktiivisuuden, kunnon ja liikkumattomuuden yhteys sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen (PAFSMEVAC) rahoittajan logo

Johtajat

PAFSMEVAC-hankkeen tavoitteena on:

 1. Parantaa ymmärrystä sydän- ja verisuonisairauksien, aineenvaihduntasairauksien ja valtimosairauksien kehittymistä lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen.
 2. Tunnistaa kriittinen ajanjakso, jolloin fysiologiasta siirrytään merkittävästi patologiaan kasvun ja aikuistumisen aikana
 3. Simuloida mahdollisia interventiovaikutuksia tilanteessa, jossa satunnaistetuissa kliinisissä tutkimuksissa on puutteita koskien näennäisesti terveitä lapsia ja nuoria.
 4. Tarkastella muunneltavissa olevien riskitekijöiden ja ei-muunneltavissa olevien riskitekijöiden sisäistä mekanististista vuorovaikutusta, jotta saadaan tietoa mahdollisista tehokkaista interventiostrategioista.
 5. Tutkia kausaalisia vaikutuksia riskitekijäsuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sydämen, aineenvaihdunnan ja valtimoiden terveyteen lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen.
 6. Löytää uusia riskitekijöitä useille lapsilla esiintyville taudeille, kuten hypertensiolle, insuliiniresistenssille (tyypin 2 diabetes), lihavuudelle, ennenaikaisille sydänvaurioille, ateroskleroosille ja dyslipidemialle, joiden hoidossa monilla interventiostrategioilla on ollut vain rajallinen menestys.
 7. Korjata Maailman terveysjärjestön ja muiden maailmanlaajuisten kansanterveysjärjestöjen havaitsemia tietojen puutteita tarjoamalla merkittävää tieteellistä näyttöä, joka on hyödyllistä terveyssuositusten päivittämisessä ensisijaisesti ei-tarttuvien tautien ehkäisemiseksi.

Muunneltavia riskitekijöitä ovat kokonaiskolesteroli, triglyseridi, LDL-kolesteroli (pienitiheyksinen lipoproteiini), HDL-kolesteroli (suuritiheyksinen lipoproteiini), insuliiniresistenssi (glukoosi ja insuliini), verenpaine, syke, matala-asteinen tulehdus, lihavuus, kehon koostumus (rasvamassa ja lihasmassa), sedentaarisuusaika, kevyt liikunta, kohtalainen tai voimakas liikunta, tupakointi sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto. Riskitekijöitä mitattiin klinikkakäynneillä joko vuosittain tai kahdesti vuodessa alkaen 7-vuotiaasta aina 17-vuotiaaksi asti. Nuoria aikuisia arvioitiin 24-vuotiaana klinikkakäynnillä. 30-vuotiaiden klinikkakäynnit ovat juuri nyt käynnissä (2022–2024).

Tärkeimpiä tutkimustuloksia ovat valtimojäykkyys (kaulavaltimon ja reisivaltimon välinen pulssiaallon etenemisnopeus), kaulavaltimon intima-media-paksuus, kaulavaltimon elastisuus tai distensibiliteetti, vasemman kammion konsentrinen ja eksentrinen hypertrofia, vasemman kammion diastolinen toiminta, vasemman kammion täyttöpaine jne. Näitä sydämen ja verisuoniston tuloksia mitattiin sekä nuoruudessa (17-vuotiaana) että nuoressa aikuisuudessa (24-vuotiaana).

Tiedot ja perusjoukon koko

urFIT-child-tutkimushankkeen tiedot on hankittu Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC) -tutkimuksesta, joka tunnetaan myös nimellä Children of the 90s, 90-luvun lapset. Kyseessä on maailman johtava, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa käynnissä oleva syntymäkohorttitutkimus. Yli 14 000 raskaana olevaa naista lähti mukaan tutkimukseen huhtikuun 1991 ja joulukuun 1992 välillä, ja raskauksissa alkunsa saaneita 14 901 sikiötä sekä naisten kumppaneita on seurattu intensiivisesti yli kolmen vuosikymmenen ajan. ALSPAC-tutkimuksen verkkosivuilla on yksityiskohtaiset tiedot kaikista saatavilla olevista tiedoista (http://www.bristol.ac.uk/alspac/researchers/our-data/).

Perusjoukko, joka osallistui määritellyille klinikkakäynneille:

Klinikkakäynti        Perusjoukon otoskoko
7-vuotiaana:         8290

8-vuotiaana:         7488

9-vuotiaana:         7722

10+-vuotiaana:    7557

11+-vuotiaana:     7153

12+-vuotiaana:    6832

13+-vuotiaana:    6147

15+-vuotiaana:    5515

17+-vuotiaana:    5081

24+-vuotiaana:   4026

30+-vuotiaana:   käynnissä

 

 

Ajankohtaista

Yhteistyö

 • Agbaje AO. Mediating effect of fat mass, lean mass, blood pressure and insulin resistance on the associations of accelerometer-based sedentary time and physical activity with arterial stiffness, carotid IMT and carotid elasticity in 1574 adolescents. J Hum Hypertens. 2024 Feb 26. https://doi.org/10.1038/s41371-024-00905-6

  Agbaje AO, Saner C, Zhang J, Henderson M, Tuomainen TP. DEXA-based Fat Mass with the Risk of Worsening Insulin Resistance in Adolescents: A 9-Year Temporal and Mediation Study. J Clin Endocrinol Metab. 2024 Jan 4:dgae004. https://doi.org/10.1210/clinem/dgae004 Epub ahead of print. PMID: 38173399.

  Agbaje AO. Increasing lipids with risk of worsening cardiac damage in 1595 adolescents: A 7-year longitudinal and mediation study. Atherosclerosis. 2024 Feb 1:389;117440. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117440

 • Agbaje AO, Perng W, Tuomainen TP. Effects of accelerometer-based sedentary time and physical activity on DEXA-measured fat mass in 6059 children. Nature Communications. 2023 Dec 12;14(1):8232. https://doi.org/10.1038/s41467-023-43316-w

  Agbaje AO. Associations of Sedentary Time and Physical Activity From Childhood With Lipids: A 13-Year Mediation and Temporal Study. J Clin Endocrinol Metab. 2023 Dec 14:dgad688. https://doi.org/10.1210/clinem/dgad688 Epub ahead of print. PMID: 38097375.

  A O Agbaje, A R Barker, A J Lewandowski, P Leeson, T P Tuomainen. Cumulative accelerometer-based sedentary time from childhood through young adulthood with increased arterial stiffness and carotid intima-media thickness in youth: a 13-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.2077. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2077

  A O Agbaje, A R Barker, A J Lewandowski, P Leeson, T P Tomi-Pekka. Cumulative accelerometer-based light physical activity from childhood through young adulthood with arterial stiffness and carotid intima-media thickness progression: a 13-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.2338. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2338

  A O Agbaje. Cumulative accelerometer-based sedentary time from childhood through young adulthood with progressive left ventricular remodelling in British youth: a 13-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.2393. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2393

  A O Agbaje. Prospective associations of non-HDL cholesterol with premature structural and functional cardiac damage progression in British youth: the ALSPAC study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.3017. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.3017

  A O Agbaje. Cumulative accelerometer-based light physical activity from childhood through young adulthood progressively decreases left ventricular mass in British youth: a 13-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.1139. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.1139

  A O Agbaje. Increased triglyceride independently associates with premature structural and functional cardiac damage progression in asymptomatic adolescents: a 7-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.2502. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2502

  A O Agbaje. A 7-year longitudinal association of total cholesterol with premature structural and functional cardiac damage progression in youth: the ALSPAC birth cohort study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.1138. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.1138

  A O Agbaje. An average of 60mins/day of moderate to vigorous physical activity from childhood through young adulthood was associated with worsening cardiac structural damage in youth: A 13-year longitudinal study. European Heart Journal 2023 Nov 2;44(Supplement_2):ehad655.2602. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.2602

  A O Agbaje. Longitudinal Associations of Accelerometer-Based Sedentary Time and Physical Activity With Blood Pressure Progression From Childhood Through Young Adulthood: A 13-year Mediation and Isotemporal Substitution Study of 2513 Children. Circulation. 2023 Nov 6;148:A16549. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.148.suppl_1.16549

  Agbaje AO, Zachariah JP, Tuomainen TP. Arterial Stiffness but not Carotid Intima-Media Thickness Progression Precede Premature Structural and Functional Cardiac Damage in Youth: A 7-Year Temporal and Mediation Longitudinal Study. Atherosclerosis 2023 Sep;380:117197. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117197

  Agbaje AO. Associations of accelerometer-based sedentary time, light physical activity and moderate-to-vigorous physical activity with resting cardiac structure and function in adolescents according to sex, fat mass, lean mass, BMI, and hypertensive status. Scand J Med Sci Sports. 2023 Aug;33(8):1399-1411. doi: 10.1111/sms.14365.

  Agbaje AO. Adolescents Cholesterol Passport: A Universal Pediatric Lipid Screening Tool to Combat Atherosclerosis – the World’s Deadliest Scourge. Front Pediatr. 2023 June 19;11. doi: 10.3389/fped.2023.1228483

  Agbaje AO. Longitudinal Mediating effect of Fatmass and Lipids on Sedentary Time, Light PA, and MVPA with Inflammation in Youth. J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jun 13:dgad354. doi: 10.1210/clinem/dgad354. Epub ahead of print. PMID: 37310686.

  Agbaje AO. Arterial stiffness preceding metabolic syndrome in 3,862 adolescents: a mediation and temporal causal longitudinal birth cohort study. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2023 Jun 1;324(6):H905-H911. doi: 10.1152/ajpheart.00126.2023.

  Agbaje AO. Does arterial stiffness mediate or suppress the associations of blood pressure with cardiac structure and function in adolescents?. Am J Physiol Heart Circ Physiol. June 1 2023;324(6):H776-H781. doi: 10.1152/ajpheart.00094.2023.

  Agbaje AO. Longitudinal Left Ventricular Mass Indexing for DEXA-Measured Lean Mass and Fat Mass: Novel Normative Reference Centiles in Post-Pubertal Adolescents and Young Adults. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 2023, Apr 1;324(4):H571-H577. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00045.2023

  Agbaje AO, Barker AR, Tuomainen TP. Cumulative muscle mass and blood pressure but not fat mass drives arterial stiffness and carotid intima-media thickness progression in the young population and is unrelated to vascular organ damage. Hypertension Research April 1 2023;46:984–999. doi: 10.1038/s41440-022-01065-1.

  Agbaje AO. Elevated Blood Pressure and Worsening Cardiac Damage During Adolescence. The Journal of Pediatrics. 2023 Mar 3:S0022-3476(23)00132-4. doi: 10.1016/j.jpeds.2023.02.018.

  Agbaje AO, Zachariah JP, Bamsa O, Odili AN, and Tuomainen T-P. Cumulative insulin resistance and hyperglycaemia with arterial stiffness and carotid IMT progression in 1779 adolescents: A 9-Year Longitudinal Cohort Study. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 2023 Mar 1;324(3):E268-E278. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00008.2023

  Agbaje AO, Barmi S, Sansum KM, Baynard T, Barker AR, and Tuomainen T-P. Temporal longitudinal associations of carotid-femoral pulse wave velocity and carotid intima-media thickness with resting heart rate and inflammation in youth. Journal of Applied Physiology 2023 Mar 1;134(3):657-666. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00701.2022

  Agbaje AO, Lloyd-Jones DM, Magnussen CG, Tuomainen T-P. Cumulative Dyslipidemia with Arterial Stiffness and Carotid IMT Progression in Asymptomatic Adolescents: A Simulated Intervention Longitudinal Study Using Temporal Inverse Allocation Model. Atherosclerosis Jan 1 2023;364:39-48. https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2022.11.011

 • Agbaje AO. Cardiorespiratory Fitness in Adolescence: A Telescope into Future Cardiovascular Health. Eur J Prev Cardiol. 2022 Dec 13:zwac298. doi: 10.1093/eurjpc/zwac298.

  Andrew O Agbaje, Justin P Zachariah, and Tomi-Pekka Tuomainen. Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness Progression Preceding Worsening Left Ventricular Hypertrophy and Diastolic Dysfunction in Youth: A Temporal Causal Longitudinal Study. Circulation 2022, Oct 30. doi/10.1161/circ.146.suppl_1.13679

  Agbaje AO. To prevent hypertension in Africans: do we need to eat more vegetables? Eur J Prev Cardiol. 2022 Oct 10:zwac233. doi: 10.1093/eurjpc/zwac233.

  A O Agbaje, D M Lloyd-Jones, C G Magnussen, T P Tuomainen. Cumulative dyslipidaemia from mid-adolescence through young adulthood with carotid intima-media thickness progression: a 9-year longitudinal study. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,); ehac544.2350, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2350

  A O Agbaje, S Barmi, K M Sansum, T Baynard, A R Barker, T P Tuomainen. Does arterial stiffness progression temporally precede higher low-grade inflammation in adolescents? Causal longitudinal evidence using auto-regressive cross-lagged structural equation models. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,);ehac544.2247. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2247

  A O Agbaje, D M Lloyd-Jones, C G Magnussen, T P Tuomainen. Simulated intervention and optimal timing for attenuating dyslipidaemia-related atherosclerotic progression in the young: a temporal inverse allocation analysis of the ALSPAC cohort. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,); ehac544.2352, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2352

  A O Agbaje, S Barmi, K M Sansum, T Baynard, A R Barker, T P Tuomainen. Temporal causal longitudinal associations of high-sensitivity C-reactive protein with carotid intima-media thickness progression in adolescents: the ALSPAC birth cohort study. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,); ehac544.2246, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2246

  A O Agbaje, J P Zachariah, O Bamsa, A N Odili, T P Tuomainen. Cumulative hyperinsulinemia, hyperglycaemia, and insulin resistance from mid-adolescence through young adulthood with carotid intima-media thickness progression: a 9-year longitudinal study. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,);ehac544.2414, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2414

  A O Agbaje, D M Lloyd-Jones, C G Magnussen, T P Tuomainen. Longitudinal associations of cumulative dyslipidaemia from mid-adolescence through young adulthood with arterial stiffness progression: the ALSPAC study. European Heart Journal, 2022 Oct 2:43(Supplement_2,);ehac544.2351, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac544.2351

  Agbaje AO. Mediating role of body composition and insulin resistance on the association of arterial stiffness with blood pressure among adolescents: The ALSPAC study. Front. Cardiovasc. Med. 2022: 9:939125. doi: 10.3389/fcvm.2022.939125

  Agbaje AO. Arterial stiffness precedes hypertension and metabolic risks in youth: a review. J Hypertens. 2022 Oct 1;40(10):1887-1896. . doi: 10.1097/HJH.0000000000003239.

  Agbaje AO, Barker AR, Mitchell GF, Tuomainen TP. Effect of Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness Progression on the Risk of Dysglycemia, Insulin Resistance, and Dyslipidemia: a Temporal Causal Longitudinal Study. Hypertension. 2022 Mar;79(3):667-678. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18754.

  Agbaje AO, Barker AR, Tuomainen TP. Effects of Arterial Stiffness and Carotid Intima-Media Thickness Progression on the Risk of Overweight/Obesity and Elevated Blood Pressure/Hypertension: a Cross-Lagged Cohort Study. Hypertension. 2022 Jan;79(1):159-169. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18449.

  Agbaje AO, Barker AR, Tuomainen TP. Cardiorespiratory Fitness, Fat Mass, and Cardiometabolic Health with Endothelial Function, Arterial Elasticity, and Stiffness. Med Sci Sports Exerc. 2022 Jan 1;54(1):141-152. doi: 10.1249/MSS.0000000000002757.

   

 • Suomen Kulttuurirahasto

  Jenny ja Antti Wihurin rahasto

  Pohjois-Savon rahasto

  Orionin Tutkimussäätiö

  Aarne Koskelon säätiö

  Antti ja Tyyne Soininen säätiö

  Paulon säätiö

  Paavo Nurmen säätiö

  Yrjö Jahnssonin säätiö

  Sydäntutkimussäätiö

  Lastentautien tutkimussäätiö

  Ida Montinin säätiö

  Eino Räsäsen rahasto

  Matti ja Vappu Maukosen rahasto

  Alfred Kordelinin Säätio

Julkaisut

46 kappaletta