LETTO-PUTTE

01.01.2021 - 31.12.2022

Projekti

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman (PUTTE 2) hankkeessa tarkastelemme lettojen luontotyyppejä ja lajistoa. Letot ovat uhanalaisimpia suotyyppejä ja erityisen tärkeitä biodiversiteetin kannalta. Keräämme kaiken mahdollisen jo olemassa olevan lettojen kasvillisuusaineiston ja täydennämme sitä uusilla havainnoilla. Aineiston avulla pystymme tarkastelemaan lettojen kasvillisuusvaihtelua uudella tavalla. Täydennämme tietoa lettojen luontotyypeistä ja niiden esiintymisestä Suomessa. Tuotamme tietoa myös lajien esiintymisestä, erityiskohteina ovat puutteellisesti tunnetut nilviäiset ja maksasammalet.