Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Investointi

Päättynyt. 01.10.2019 - 30.09.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Investointi rahoittajan logo Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Investointi rahoittajan logo Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Investointi rahoittajan logo

TAVOITTEET
Tavoitteena on vahvistaa biolääketieteellisen in vivo -kuvantamisen valtakunnallisesti ja alueellisesti tärkeää osaamiskeskittymää. Eri kuvantamismuotoja yhdistävä multimodaalinen kuvantaminen on yksi nopeimmin kehittyviä kuvantamisen muotoja. Kuopiossa sijaitsee kansallinen kokeellisen MRI:n keskus ja yksi Suomen kolmesta lääketieteellisestä syklotronista, joka soveltuu PET-kuvantamisessa käytettävien merkkiaineiden valmistamiseen. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää tätä kansallisesti ainutlaatuista yhdistelmää, aloittamalla ensimmäisenä Suomessa pre-kliininen PET/MRI-kuvantamistoiminta ja siten vahvistaa kuvantamisen osaamiskeskittymää ja alueen vetovoimaa hyvinvointi- ja terveysteknologian aloilla. Magneettikuvaus ja PET-kuvaus ovat vahvuusalueiltaan toisiaan tukevia menetelmiä, ja ne yhdistämällä samaan laitteistoon saadaan sekä korkea anatominen resoluutio ja pehmytkudos kontrasti (MRI:n vahvuudet) että metabolisessa ja reseptorikuvantamisessa tarvittava herkkyys (PET:n vahvuudet). Tavoitteena on sitouttaa projektin kautta kuvantamisekosysteemissä toimivat oppilaitokset, julkiset tutkimuslaitokset ja yritykset entistä tiiviimpään yhteistyöhön sekä tiedottaa in vivo -kuvantamisen uusista mahdollisuuksista.
TOIMENPITEET
Hankkeen investointiosassa hankintaan uusi pre-kliininen PET/MRI-laite A.I.Virtanen -instituutin kuvantamisyksikköön, jolla on yli 20 v kokemus pre-kliinisestä in vivo-kuvantamistoiminnasta sekä yhteistyöstä yritysten ja eri julkisten toimijoiden kanssa. Investointiin liittyvä kehittämishanke koostuu seuraavista toimenpiteistä:
1. Uuden PET/MRI-laitteiston käyttöönotto sekä perusmenetelmien testaus.
2. PET/MRI:n integroiminen osaksi A.I.Virtanen –instituutin kuvantamisyksikön ja Kuopion yliopistollisen sairaalaan toimintakonseptia, mikä mahdollistaa laitteen käyttämisen sekä yritysten että julkisten toimijoiden projekteissa.
3. Laitteistojen ja toimintatapojen testaaminen kahdella pilottiprojektikokonaisuudella, jotka toteutetaan yhdessä yritysten ja akateemisten toimijoiden kanssa.
4. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijasektorien välillä, tiedottaminen ja koulutus
TULOKSET
Hanke tuo alueelle uuden multimodaalisen pre-kliinisen in vivo -kuvantamismenetelmän, jota ei vielä ole saatavana Suomessa. Samalla vahvistetaan Kuopio Health -ekosysteemiä ja sen osana varmistetaan kuvantamisen osaamiskeskittymän säilyminen kansallisesti ainutlaatuisena ja kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Uusi kuvantamismodaliteetti on laajasti käytettävissä kuvantamisyksikön palvelutoimintamallin kautta ja se vahvistaa merkittävästi ja pitkäaikaisesti useiden hyvinvointi ja terveysteknologia alalla toimivien yritysten kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa tällä alalla. Hankkeen aikana toteutetaan useita pilottiprojekteja, jotka demonstroivat yrityksille uuden kuvantamismenetelmän mahdollisuuksia. Kaikki hankkeen tulokset ovat julkisia, piloteissa testatut menetelmät jäävät pysyvästi alueen eri toimijoiden käyttöön, ja syntyvästä tulosmateriaalista koostetaan koulutus- ja tiedotusmateriaali. Hankkeen verkkosivuilla ja loppuvaiheessa järjestettävässä koulutus- ja tiedotusseminaarissa jaetaan hankkeen tuottamaa tietoa ja esitellään pilottien tulokset mahdollisimman laajasti maakunnan potentiaalisille menetelmien hyödyntäjille.

Ajanjakso

Päättynyt. 01.10.2019 - 30.09.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

PROJEKTIT - UEF