Tarkenna hakuasi

Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II, LogoLab II profiilikuva

Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II, LogoLab II

Projekti
Päättynyt 01.03.2022 - 31.08.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II, LogoLab II rahoittajan logo Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II, LogoLab II rahoittajan logo Logopedian ja puheentutkimuksen infrastruktuurin kehittäminen vaihe II, LogoLab II rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

 

Projektissa tullaan hankkimaan erilaisia tutkimus- ja opetusvälineitä seuraavista laiteryhmistä: Tutkimuslaitteisto. jolla ennen kaikkea havainnoidaan ja kerätään aineistoa tutkittavien henkilöiden psykofyysisistä reaktioista. Ohjelmistot, joilla analysoidaan tutkimusaineistoja. Korkeatasoiset äänilähteet ja mikrofonit,jotka ovat välttämättömiä niin logopedisessa kuin kielitieteellisessä puheentutkimuksessa. Etäseuranta-, VR- ja suurnopeuskuvausjärjestelmät, joita sovelletan niin tutkimus-, opetus- kuin terapiakäyttöön. Hiljaiset tilat eli äänieriöt etäterapiakäyttöön. Käytännön toimenpiteinä tämä tarkoittaa jo rakennettujen ja varusteltujen tilojen edelleen muuntamista, laajentamista ja varustamista moniammatillisen klinikkatoiminnan ja monitieteisen tutkimuksen tarpeisiin.

Tilamuutosten tavoite ei ole vain koulutuksellinen, vaan tavoitteena on myös helpottaa Siunsoten tilavajetta ja kehittää yliopiston tilojen kustannustehokasta käyttöä mm. niin, että esimerkiksi osa Siunsoten puheterapiasta on mahdollista toteutetaan Itä-Suomen yliopiston tiloissa. Näin kliininen terapiatyö, koulutus ja tutkimus kohtaavat samassa ympäristössä toisiaan tukien.

Projektissa hankittavalla laitteistolla ja simulaatiotilalla tulee olemaan suorat yhteydet työelämään muun muassa siten, että laiteita ja tiloja tullaan hyödyntämään puheterapeuttien ammatillisessa täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa. Tilat ja laitteet tarjoavat myös resursseja moniammatilliseen klinikkatoimintaan, diagnostiikkaan ja terapiaan. Puheentutkimuksen laboratorion ja simulaatiotilan moniammatilliset ja -tieteiset käyttömahdollisuudet nostavat laitteiston ja muun infrastruktuurin käyttöasteen hyvinkn korkealle ja tarkoituksenmukaiselle tasolle.

Hankkeen tuloksena rakentuu yhdessä LogoLab -hankkeen ensimmäisen vaiheen ja LogoTyö -hankkeen tulosten kanssa nykyaikainen oppimis- ja tutkimusympäristö erityisesti puheterapiaa varten. Tila mahdollistaa muille moniammatilliseen klinikkatoimintaan sekä puheentutkimukseen tähtääville koulutus/tutkimusaloille innovatiivisen ja inspiroivan yhteistyöalustan. Näin taataan ja vahvistetaan alalle laadukas perus-,täydennys- ja erikoistumiskoulutus Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Merkittävä tulos on myös oppimis- ja tutkimusympäristö, joka tukee ammatissa toimivia puheterapeutteja. Tutkimuksen osalta simulaatiotila ja laboratorio muodostavat terapiamenetelmien ja -teknologioiden innovaatio- ja kehitysympäristönä.

Pidemmällä aikavälillä hankkeen tulokset vaikuttaa Pohjois-Karjalassa ja laajemmin Itä-Suomessa elävien puhehäiriöisten ihmisten terveydelliseen tilaan ja hyvinvointiin myönteisellä tavalla. Laadukkaana toimintaympäristönä hankkeen tuloksina syntyvät simulaatiotila, laboratorio ja laitekanta takaavat korkeatasoisia koulutus- ja tutkimustuloksia. Moniammatillisena kliniikka/laboratorio tilana syntyvä toimintaympäristö mahdollistaa uudenlaisten monitieteisten ja -ammatiillisten toimintatapojen kehittämisen, pilotoinnin ja käyttöönoton. Samalla laadukas toimintaympäristö tuo Itä-Suomen yliopiston logopedian koulutuksen ja monitieteisen puheentutkimuksen infrastruktuurin osalta vertailukelpoiseksi suomalaisen mutta myös alan kansainvälisen toiminnan kanssa.

Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Avainsanat