Tarkenna hakuasi

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi profiilikuva

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi

Projekti
Päättynyt 01.10.2019 - 31.12.2021

Luonnontuotealan yritykset ovat tyypillisesti pieniä, toimivat pääosin kotimaisilla markkinoilla, eikä niillä välttämättä ole halukkuutta kasvaa eikä kansainvälistyä. Itsensä työllistäminen on monelle luonnontuotealan yrittäjälle riittävä tavoite. Toisaalta näillä yrityksillä on paljon erityisosaamista, joka yhdessä kasvuhalukkaiden ja ulkomailla toimivien yritysten osaamisen kanssa mahdollistaa kasvavan ja monipuolistuvan luonnontuotealan.

Luonnontuotealan rajat rikkova liiketoimintaekosysteemi -hankkeessa parannetaan liiketoimintaverkostojen kasvun ja kansainvälisen toiminnan valmiuksia ja edellytyksiä luonnontuotteisiin pohjautuvassa liiketoiminnassa. Perusajatus on, että yritys ei käytännössä voi kansainvälistyä yksin, vaan kansainvälinen toiminta toteutuu arvoverkoston, ns. liiketoimintaekosysteemin, kautta ja vain pieni osa toimijoista operoi itse suoraan ulkomaisilla markkinoilla. Ulkomaiset markkinat ja yhteistyö muiden toimialojen kanssa toimivat kuitenkin koko alan kasvun ja monipuolistumisen mahdollistajana. Pidemmän aikavälin visiona on toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin tehokkaasti sopeutuva (resilientti) ja kasvava luonnontuotealan arvoverkosto.

Hankkeen osatavoitteet ovat: (1) luonnontuotealan liiketoimintaekosysteemin rakenteen ja osaamistason parantaminen ja toimijoiden yhteistyön tehostaminen, (2) yritysten verkostotoiminnan kyvykkyyksien parantaminen; erityisesti verkostojen tunnistaminen ja hyödyntäminen ja (3) tarjota tietoa päättäjille ja viranomaisille luonnontuotealan tarpeista liittyen liiketoimintaekosysteemin kehittämiseen.

Johtajat