Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke profiilikuva

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke

Projekti
Päättynyt 01.10.2021 - 31.08.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke rahoittajan logo Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke rahoittajan logo Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Tavoitteet.
Hankekokonaisuuden tavoitteena on implementoida Itä-Suomen alueelle uusi, erittäin monipuolinen ja tehokas materiaalien pinta-analyysitekniikka, jota alueen yritykset tulevat hyödyntämään laaja-alaisesti omassa TKI-toiminnassaan. Hankittavalla uudella osaamisella tuetaan kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin toimintaa osana alueen innovaatioekosysteemien kehitystä eteenkin niiden yritysten suuntaan, joiden toiminta liittyy pintoihin, pinnoitteisiin ja nanomateriaaleihin.

Toimenpiteet.
Hankekokonaisuus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä hankkeeseen sitoutuneiden yritysten sekä paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa. Ensi kartoitetaan yksityiskohtaisesti yritysten materiaaliratkaisuihin liittyvät pinta-analyysitarpeet, määritetään tämän pohjalta optimaalinen konfiguraatio hankittavalle laitteistolle ja laitteistoasennuksen jälkeen kehitetään menetelmistöä yritysten tarpeita varten. Hankkeen aikana pyritään laajentamaan yritysyhteistyötä uusien yritysten suuntaan ja Itä-Suomen alueen ulkopuolelle. Hankkeen puitteissa hankittavaa valtakunallisestikin merkittävää osaamisesta tiedotetaan aktiivisesti, jotta hanke osaltaan kasvattaa alueen vetovoimaisuutta korkeasti koulutetun työvoiman piirissä.

Tulokset.
Toimenpiteiden avulla edistetään ja nopeutetaan yritysten TKI-toimintaa sekä vahvistetaan yritysten osaamista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä niin materiaaliratkaisujen kuin osaavan työvoiman suhteen. Hankekokonaisuus osaltaan vaikuttaa asiantuntijoiden houkuttelevuuteen Itä-Suomen alueelle niin yritys- kuin yliopistosektorille.