Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke profiilikuva

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke

Projekti
Päättynyt 30.10.2021 - 31.08.2023

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke rahoittajan logo Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke rahoittajan logo Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Tavoitteet.
Hankekokonaisuuden tavoitteena on implementoida Itä-Suomen alueelle uusi, erittäin monipuolinen ja tehokas materiaalien pinta-analyysitekniikka, jota yritykset alueellisesti mutta myös valtakunnallisesti voivat hyödyntää omassa TKI-toiminnassaan. Hankittavalla uudella osaamisella tuetaan kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin kehittymistä eteenkin niiden yritysten osalta, joiden toiminta liittyy pintoihin, pinnoitteisiin ja nanomateriaaleihin.

Toimenpiteet.
Hankekokonaisuus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä hankkeeseen sitoutuneiden yritysten kanssa. Ensi kartoitetaan yritysten pinta-analyysitarpeet, määritetään tämän pohjalta optimaalinen konfiguraatio hankittavalle laitteistolle ja laitteistoasennuksen jälkeen kehitetään menetelmistöä yritysten tarpeita varten. Hankkeen aikana pyritään laajentamaan yritysyhteistyötä uusien yritysten suuntaan ja Itä-Suomen alueen ulkopuolelle.

Tulokset.
Toimenpiteiden avulla edistetään ja nopeutetaan yritysten TKI-toimintaa sekä vahvistetaan yritysten osaamista, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankekokonaisuus osaltaan vaikuttaa asiantuntijoiden houkuttelevuuteen Itä-Suomen alueelle niin yritys- kuin yliopistosektorille.