Metsäbiotalouden näyteikkuna

Päättynyt. 01.05.2019 - 30.06.2021

Projekti

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päätoteuttaja), Metsähallitus, Lusto - Suomen Metsämuseo, Savonlinnan kesäyliopisto

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Etelä-Savon maakuntaliitto

Metsäbiotalouden näyteikkuna rahoittajan logo Metsäbiotalouden näyteikkuna rahoittajan logo Metsäbiotalouden näyteikkuna rahoittajan logo

Tutkimusryhmän kuvaus

Metsäbiotalouden näyteikkuna https://www.metsabiotalous.fi/ on Luonnonvarakeskuksen (Luke) johdolla yhdessä Suomen metsämuseo Luston, Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Savonlinnan kesäyliopiston kanssa rakentuva virtuaalinen ja konkreettinen kokonaisuus. Näyteikkunassa metsäbiotaloutta tarkastellaan suomalaisen teollisuuden ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä sekä metsien terveysvaikutusten, luonnonsuojelun ja metsien ekologisen monimuotoisuuden kautta. Näyteikkuna avautuu Punkaharjun tutkimusmetsässä, Lustossa ja virtuaalisena kokonaisuutena verkossa syksyllä 2020. Sisältöjä täydennetään vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Metsäbiotalouden näyteikkuna -hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto EAKR-ohjelmarahoituksesta. Osarahoittajina ovat Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon yliopistosäätiö ja Punkaharjun matkailu ry.

Itä-Suomen yliopiston tietotekniikkapalvelujen tehtävänä on ollut tuottaa reaaliaikainen mittausjärjestelmä ja toimia teknisenä neuvonantajana.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Savonlinnan Punkaharjulle metsäbiotalouden esittelypuisto, konkreettinen ja virtuaalinen metsäbiotalouden näyteikkuna, joka toimii sekä tutkimustiedon siirtäjänä että oppimisympäristönä ja matkailukohteena. Näyteikkunan avulla lisätään ymmärrystä metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja huolehditaan metsätalouden hyväksyttävyyden säilymisestä.

Metsäbiotalouden näyteikkunassa esitellään monipuolisesti metsäbiotalouden eri näkökulmia ja tutkimuksen mahdollisuuksia biotalouden elinkeinojen ja metsien kestävän käytön edistämisessä. Näyteikkuna rakennetaan Punkaharjun tutkimuspuiston metsäkohteiden ja luonnonsuojelualueen käynti- ja nähtävyyskohteiden sekä Suomen Metsämuseo Luston näyttelyjen ja palvelujen, sekä virtuaalisen www.openmetsa.fi –portaalin varaan, ja yhdessä siitä muodostuu kokonaisvaltaisen metsäbiotalouden esittely.

Hanke kokoaa yhteen alueen keskeiset biotalouden asiantuntijatahot toimeenpanemaan valtakunnallista biotalousohjelmaa. Se profiloi ja vahvistaa alueen osaamisrakenteita, kehittää alueen asiantuntijaverkostoja ja yliopistoyhteyksiä. Hanke tukee toimijoidensa uudistettujen strategioiden toimeenpanoa.

Hankkeen kohderyhmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: asiantuntijoita ja koulutusta, päättäjiä ja mediaa sekä matkailua ja paikallista virkistyskäyttöä edustaviin.

Toimenpiteet

Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus ja muina hanketoimijoina ovat Suomen Metsämuseo Lusto, Metsähallitus, Savonlinnan Kesäyliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Hanke on jaettu viiteen toimenpiteeseen:
1. Toimija- ja asiantuntijaverkoston kokoaminen ja käyttöönotto II 2019
2. Näyteikkunan teemojen ja kohteiden valinta II 2019
3. Kohteiden rakentaminen ja taltioiminen havaintomalleiksi II 2019 – I 2020
4. Metsäbiotalouden havaintomallien palvelumuotoilu eri kohderyhmille I 2020 – II 2020
5. Digitaalisen näyteikkunan teknologinen kehittäminen II 2019 – II 2020

Tulokset

Metsäbiotalouden näyteikkunassa avautuu metsien ekologinen, taloudellinen, kulttuurinen ja sosiaalinen merkitys hyvinvoinnin lähteenä Suomelle ja suomalaisille. Se avautuu kolmesta ”ruudusta”: Punkaharjun tutkimusmetsistä ja luonnonsuojelualueelta, Metsämuseo Luston näyttelyistä ja Openmetsä -portaalista. Näyteikkuna muodostaa yhden hallitun kokonaisuuden, joka asemoi Punkaharjun ja Savonlinnan alueen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi metsäntutkimuksen, metsäkulttuurin ja luonnonsuojelun tutustumiskohteeksi ja osaajaksi.

Hankkeen tuloksena ei ole pelkästään tieto ja ymmärrys, vaan sen jalostaminen tunteisiin vaikuttaviksi elämyksiksi. Tunteen kautta tieto voi jalostua asenteeksi ja edelleen toiminnaksi. Metsäbiotalouden hyväksyttävyys, myös Suomen rajojen ulkopuolella, ainakin Euroopan Unionin päättäjien asenteissa on hankkeen pitkän aikavälin tulos. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa lapsiin ja nuoriin niin, että heidän metsäsuhteensa syvenee ja he kokevat metsän ja metsäalan kiinnostavaksi ja houkuttelevaksi.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.05.2019 - 30.06.2021

Ryhmän jäsenet - UEF